Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Kredyt inwestycyjny – oprocentowanie. Od czego zależy?...

Kredyt inwestycyjny – oprocentowanie, z którym musi liczyć się przedsiębiorca to jedna z najważniejszych kwestii, jakie należy wziąć pod uwagę, zaciągając takie zobowiązanie – to szansa na rozwój przedsiębiorstwa. Jednak, jeżeli pochopnie podpisze się taką umowę z bankiem, to kredyt inwestycyjny może okazać się bardzo poważnym problemem. O czym pamiętać przed zaciągnięciem tego rodzaju kredytu?

Spis treści:

Przedsiębiorca, który chce zaciągnąć kredyt inwestycyjny, powinien przeanalizować wszystkie „za” i „przeciw” takiej umowie. Przy takiej analizie nie sposób pominąć kwestię oprocentowania kredytu. Wiadomo, że to jeden z podstawowych kosztów obsługi tego rodzaju zobowiązania, zresztą nie tylko w przypadku kredytów dedykowanych biznesowi. Stąd po prostu warto wiedzieć, od czego zależy oprocentowanie kredytu inwestycyjnego.

KPR – baner formularz kontaktowy

Kredyt inwestycyjny – od czego zależy jego oprocentowanie?

Kredyt inwestycyjny – oprocentowanie tego rodzaju instrumentów finansowego jest jednym z najważniejszych czynników, jakie trzeba wziąć pod uwagę przed podpisaniem umowy kredytowej – stanowi sposób na pozyskanie kapitału niezbędnego do rozwoju działalności gospodarczej. Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych zależy przede wszystkim od:

 • marży banku;
 • stawki referencyjnej – dla kredytów w złotówkach będzie do WIBOR, natomiast dla innych walut może to być np. LIBOR lub EURIBOR.

Banki przeważnie udzielają kredytów inwestycyjnej oprocentowanych według stałej bądź zmiennej stopy. Wybór należy do przedsiębiorcy, a jego skutki przekładają się m.in. na wysokość miesięcznej raty. 

Wskazane tu czynniki mającej decydujące znaczenie dla wysokości oprocentowania kredytu obrotowego, dlatego trzeba koniecznie wziąć je pod uwagę przed zawarciem umowy kredytowej z bankiem. Jednak na dokładną wysokość oprocentowania omawianego rodzaju kredytu wpływa szereg dodatkowych czynników ekonomicznych, od których zależy poziom stawki referencyjnej oraz marży banku. Wśród nich na czoło wysuwają się stopy procentowe.

Wysokość stóp procentowych a oprocentowanie kredytu inwestycyjnego

Stopy procentowe wpływają na oprocentowanie kredytu inwestycyjnego z tego względu, że są brane pod uwagę przy kalkulowaniu wysokości stawki referencyjnej WIBOR, którą – mimo że niedługo wskaźnik ten przejdzie do historii – ustala się właśnie przy uwzględnieniu wysokości stóp procentowych. Z kolei wysokość tę ustala Rada Polityki Pieniężnej będąca organem Narodowego Banku Polskiego. Zresztą działalność Rady wzbudza w ostatnim czasie spore zainteresowanie właśnie ze względu na podwyżki rat kredytów, które są związane ze zwiększaniem pułapu stóp procentowych.

Obecnie – a więc po lutowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej – wysokość stóp procentowych przedstawia się następująco:

 • stopa referencyjna – 6,75;
 • stopa lombardowa – 7,25;
 • stopa depozytowa – 6,25;
 • stopa redyskontowa weksli – 6,80;
 • stopa dyskontowa weksli – 6,85.

Przy ustalaniu wartości wskaźnika WIBOR bierze się pod uwagę stopę referencyjną.

Przeczytaj także: Kredyt inwestycyjny – czym jest, komu przysługuje? Odpowiada prawnik

Kredyt inwestycyjny - oprocentowanie

Stała czy zmienna stopa oprocentowania? O czym pamiętać podejmując decyzję?

To, jakie oprocentowanie ma kredyt inwestycyjny, w dużej mierze zależy od tego, czy przedsiębiorca zdecyduje się na stałą, czy też na zmienną stopę oprocentowania. Każde z tych rozwiązań ma swoje mocne i słabe strony.

Co do zasady – zwłaszcza biorąc pod uwagę cały okres kredytowania – ze stałą stopą oprocentowania wiążą się wyższe koszty. W zamian za to kredytodawca co miesiąc płaci ratę obliczoną na podstawie z góry wiadomej stopy oprocentowania. Przy zmiennej stopie jej wysokość uzależniona jest od warunków rynkowych, raz jest wyższa, innym razem – niższa. To z kolei prowadzi do – nierzadko sporych – wahań w wysokości miesięcznej raty.

Innymi słowy, stała stopa oprocentowania pozwala z góry określić, ile trzeba będzie oddać bankowi. Tym samym, choć przeważnie jest to droższy kredyt, przedsiębiorca zyskuje pewność i przewidywalność. Natomiast przy zmiennej stopie oprocentowania może okazać się, że miesięczna rata będzie spadać bądź rosnąć w zależności np. od wahań poziomu stóp procentowych. Jeżeli będą one utrzymywane na niskim poziomie, to oprocentowanie będzie również stosunkowo niskie. Jeżeli zaś stopy procentowe będą wysokie – tak jak obecnie – to i miesięczna rata będzie wyższa.

Marża banku a wysokość oprocentowania kredytu inwestycyjnego

Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego dla firm wiąże się także z marżą banku. Również w tym przypadku na jej wysokość wpływają różne czynniki, w tym najczęściej:

 • ustanowienie zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego;
 • warunki udzielenia kredytu;
 • poziom zdolności kredytowej przedsiębiorcy.

Marża banku powinna zostać ustalona w sposób jednoznaczny – a więc niebudzący jakichkolwiek wątpliwości co do jej wysokości i sposobu obliczania – w umowie kredytowej. Na pewno przed podpisaniem umowy o kredyt inwestycyjny trzeba zwrócić uwagę na tę kwestię, sprawdzając zapisy dotyczące marży banku. 

Dane dotyczące marży bank ma obowiązek podawać już w ofercie kredytu, dzięki czemu zainteresowany kredytem obrotowym może porównać ze sobą oferty funkcjonujące na rynku.

Kredyt inwestycyjny – oprocentowanie. Cytat

Pozostałe koszty kredytu inwestycyjnego

Poza oprocentowaniem na koszty kredytu inwestycyjnego składają się:

 • prowizja (ustalana indywidualnie);
 • opłata przygotowawcza;
 • opłata za podwyższenie kredytu;
 • opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej;
 • opłata za wezwanie kredytodawcy do spełnienia warunków kredytu;
 • opłata za restrukturyzację zadłużenia;
 • prowizja za wcześniejszą spłatę.

Pobieranie tych opłat zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Nierzadko banki w ogóle z nich rezygnują, stąd na pewno warto negocjować w tym obszarze.

Na co można przeznaczyć kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny – jak sama nazwa wskazuje – służy realizacji różnego rodzaju inwestycji, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa. W zależności od treści umowy prowadzący własną działalność gospodarczą może albo spożytkować gotówkę otrzymaną od banku, albo na cel określony w kontrakcie z bankiem. W każdym razie najczęściej kredyt inwestycyjny służy sfinansowaniu:

 • zakupu nowych maszyn, urządzeń bądź technologii;
 • remontu lub rozbudowy przedsiębiorstwa;
 • modernizacji linii produkcyjnych;
 • pozyskaniu nowych pracowników;
 • spłaty zadłużenia. 

Podstawą do otrzymania kredytu inwestycyjnego jest złożenie wniosku, do którego należy dołączyć szereg dokumentów, w tym zwłaszcza biznesplan. Trzeba nim jasno określić, w jaki sposób kredyt przyczyni się do rozwoju firmy. Rozpoznając ten wniosek, bank zawsze bada zdolność kredytową przedsiębiorcy, co oznacza, że musi on wykazać, w jakiej kondycji znajduje się jego firma. Warto także pamiętać, że przeważnie kredyty inwestycyjne są przeznaczone dla przedsiębiorców już działających na rynku. Jednak na rynku można znaleźć ofertę takich kredytów także dla początkujących firm.

Przeczytaj także: Co to jest WIBOR i na co wpływa? Odpowiada prawnik!

Kredyt inwestycyjny dla firm – oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego – kluczowe informacje

Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego zależy od dwóch czynników: stopy referencyjnej oraz marży banku. Przy czym pierwszy z tych wskaźników – np. WIBOR – jest powiązany z wysokością stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Zawsze zaciągając kredyt inwestycyjny, trzeba przeprowadzić solidne analizy, najpierw oceniając czy w ogóle zasadne i bezpieczne dla firmy jest zaciąganie takiego zobowiązania, a następnie badając poszczególne oferty. Przedsiębiorca, podpisując taką umowę, musi być bardzo ostrożny. W przeciwnym razie kredyt inwestycyjny może stać się poważnym obciążeniem dla przedsiębiorstwa. Warto w takich przypadkach skonsultować się z doświadczonym prawnikiem pracującym dla biznesu.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link