Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Kredyt inwestycyjny – czym jest, komu przysługuje?...

Kredyt inwestycyjny jest przeznaczony dla przedsiębiorców mających zamiar rozwinąć swoją działalność gospodarczą. Jednak jego otrzymanie nie jest prostym przedsięwzięciem. Trzeba rozważyć zwłaszcza kwestie wkładu własnego oraz zabezpieczenia kredytu. O czym nie należy zapominać? Na to pytanie radca prawny zajmujący obsługą prawną przedsiębiorców.

Spis treści:

Na inwestycje – bez których nie ma rozwoju – potrzebne są pieniądze. Bez nich jakiejkolwiek inwestycji po prostu nie będzie. Nie inaczej jest w przypadku biznesu. Rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz jej rozwój możliwy jest tylko wówczas, gdy przedsiębiorca posiada niezbędne środki finansowe. Możliwości ich pozyskania są bardzo różne. Wśród nich na przód – zwłaszcza dla bardziej doświadczonych przedsiębiorców – wysuwa się kredyt inwestycyjny. Jak go pozyskać? Na czym dokładnie polega taki kredyt? O czym warto pamiętać przed podpisaniem umowy o kredyt inwestycyjny? Na te pytania, odwołując się do moich doświadczeń, odpowiem w poniższym artykule.

KPR – baner formularz kontaktowy

Kredyt inwestycyjny – co to jest?

Kredyt inwestycyjny jest przeznaczony dla przedsiębiorców. W zależności od dokładnej treści oferty, na którą zdecyduje się prowadzący działalność gospodarczą może zostać on przeznaczony np. na:

 • powiększenie floty;
 • zakup nieruchomości;
 • modernizację linii produkcyjnej;
 • informatyzację procesu produkcji;
 • zwiększenie zatrudnienia;
 • budowę hali produkcyjnej;
 • zakup nowych maszyn i urządzeń;
 • remont budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Tym samym kredyt inwestycyjny musi zostać spożytkowany na ściśle określone cele, choć w praktyce mogą być one różnorodne. Wszystko zależy od treści umowy, jaką bank zawrze z kredytobiorcą. Zawsze jednak koncentrują się one wokół rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej. Wyjątkowo może zdarzyć się, że przedsiębiorca będzie miał swobodę w wyborze sposobu spożytkowania gotówki, jaką otrzymał od banku. Możliwe jest także ubieganie się o kredyt inwestycyjny dla nowych firm, ale wówczas trzeba liczyć się z surowszymi wymaganiami ze strony banku, a zwłaszcza z obowiązkiem przedstawienia solidnego biznesplanu oraz nierzadko z ustanowieniem zabezpieczenia hipotecznego.

Zdolność kredytowa w kredycie inwestycyjnym

Skoro wyjaśniłem, co to kredyt inwestycyjny, warto zaznaczyć, że także w procedurze jego udzielania kluczowe znaczenie ma ocena zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Tym samym prowadzący własną działalność gospodarczą powinien liczyć się z prześwietleniem swoich finansów, struktury dotychczasowego zadłużenia oraz wartości majątku przez bank. Z pewnością przedsiębiorca zostanie sprawdzony w Biurze Informacji Kredytowej oraz w innych tego rodzaju rejestrach. 

Standardowo od ubiegającego się o wskazany tu rodzaj kredytu żąda się przedstawienia dokumentacji potwierdzającej okoliczności wpływające na jego zdolność kredytową. Można tu wymienić, chociażby zaświadczenia z urzędu skarbowego czy dokumenty księgowe świadczące o wysokości dochodów. Jeżeli o kredyt inwestycyjny stara się osoba dopiero rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej bądź od niedawna zajmująca się nią, to bank często sięga do informacji, dotyczących jej statusu finansowego z czasu przed uruchomieniem swojego biznesu. 

Przy staraniu się o kredyt inwestycyjny ważną sprawą jest to, czy i w jakiej wartości przyszły kredytobiorca będzie musiał posiadać wkład własny. Jak wiadomo – zwłaszcza w przypadku kredytów mieszkaniowych – konieczność posiadania odpowiedniego wkładu własnego. Nie inaczej jest w przypadku kredytów inwestycyjnych. Przeważnie wynosi on od 20 do 30 proc. wartości inwestycji, na którą zaciągany jest kredyt. Choć można znaleźć oferty przewidujące kredyt bez wkładu własnego. Jest to szczególnie dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców dopiero rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Przeczytaj także: Kredyt obrotowy dla firm – na czym polega i kiedy warto z niego skorzystać?

Kredyt inwestycyjny – co to?

Wniosek kredytowy – co musi zawierać?

Kredyt inwestycyjny udzielany jest na podstawie wniosku złożonego przez kredytobiorcę. Zarówno sam wzór takiego wniosku, jak i lista dokumentów, jakie należy do niego dołączy,ć są uzależnione od banku, do którego zwrócił się przedsiębiorca. Najczęściej będą to:

 • dokumenty potwierdzające wpis przedsiębiorcy do właściwego rejestru – a więc, w zależności od wybranej formy prawnej, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • dokumenty finansowe potwierdzające zdolność kredytową przedsiębiorcy;
 • biznesplan – w procesie udzielania kredytu inwestycyjnego często ma on kluczowe znaczenie. Należy w nim w jasny sposób wykazać, w jaki sposób przedsiębiorca chce spożytkować środki przyznane w ramach kredytu hipotecznego oraz jak wpłynie to na rozwój firmy;
 • jeżeli przedsiębiorca nie jest klientem banku, w którym stara się o kredyt, przeważnie musi wraz z wnioskiem przedstawić także wyciągi ze swoich kont.

Przed rozpoczęciem kompletowania dokumentów niezbędnych do otrzymania kredytu inwestycyjnego warto dobrze zorientować się w wymaganiach wybranego banku. Oczywiście wcześniej analizując dostępne oferty i wybierając tę rzeczywiście najlepszą. Tu z kolei dobrym pomysłem może okazać się sięgnięcie po radę doświadczonego prawnika.

Kredyt inwestycyjny – cytat

Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego

W wielu przypadkach niezbędne jest zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego. W grę wchodzą tu wszystkie z dostępnych form zabezpieczenie, a najczęściej wykorzystuje się:

 • hipotekę;
 • gwarancję bankową lub ubezpieczeniową;
 • cesję wierzytelności;
 • poręczenie udzielone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego;
 • przystąpienie do długu;
 • weksel.

Forma zabezpieczenia – o ile w ogóle okaże się ono konieczne – jest dostosowywana do charakteru kredytu inwestycyjnego, w tym zaś zwłaszcza do jego wysokości. Im wyższa suma, o jaką ubiega się przedsiębiorca, tym większe prawdopodobieństwo, że zabezpieczenie kredytu hipotecznego okaże się niezbędne.

Przeczytaj także: Oddłużanie firmy krok po kroku. Omawiamy dostępne możliwości

Kredyt inwestycyjny

Krótkie podsumowanie: kiedy warto sięgnąć po kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny jest dedykowany dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć swoją działalność gospodarczą. Przeważnie po instrument ten sięgają doświadczeni przedstawiciele biznesu, jednak na rynku kredytowym można znaleźć oferty kredytów inwestycyjnych dedykowane także dla rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej bądź będących dla jej wczesnym etapie. Rzeczywiście kredyt inwestycyjny stwarza szanse dla rozwoju biznesu, ale nie należy zapominać, że może tworzyć również zagrożenie. Zwłaszcza wtedy, gdy opiewa na duże sumy i został zabezpieczony na znacznej części majątku przedsiębiorcy.

Dlatego kluczową sprawą jest przeprowadzenie analiz pozwalających na ocenę sensowności zaciągnięcia tego rodzaju zobowiązania. Później analizy te można przełożyć na treść biznesplanu, który stanowi jeden z kluczowych dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o kredyt inwestycyjny. W każdym razie przedsiębiorca musi pewien, że dana inwestycja jest niezbędna dla przedsiębiorcy, a kredyt inwestycyjny stanowi najlepszy sposób na jej sfinansowanie.

KPR – baner formularz kontaktowy

  Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

  Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

  Rodzaj działalności
  Kwota zadłużenia

  Zostaw kontakt

  Imię*
  Numer telefonu*
  Adres e-mail*

  close-link

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link