Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Jak pozbyć się komornika? Co trzeba zrobić?

Kiedy zastanawiamy się, jak pozbyć się komornika, trzeba pamiętać, że zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego to nie jedyne rozwiązania, z których może skorzystać dłużnik. Co jeszcze można zrobić? Na to pytanie odpowie prawnik zajmujący się egzekucjami komorniczymi.

Spis treści:

Egzekucja komornicza to poważny problem dla dłużnika, który musi liczyć się z zajęciem swojego wynagrodzenia za pracę, oszczędności zgromadzonych na kontach bankowych, a nawet z licytacją majątku. I choć komornik musi podjąć postępowanie – jeżeli tylko wpłynął odpowiedni wniosek wierzyciela – to jednak istnieje kilka sposobów na wstrzymanie jego biegu, a nawet na zupełne umorzenie sprawy. Jak to osiągnąć?

KPR – baner formularz kontaktowy

Jak pozbyć się komornika? O czym pamiętać?

Dłużnik zastanawiający się jak pozbyć się komornika musi pamiętać o tym, że komornik sądowy nie może po prostu zakończyć egzekucji, tylko na tej podstawie, że dłużnik tego zażądał. Może jednak to uczynić, gdy o zakończenie egzekucji będzie wnioskował wierzyciel, który zawsze pozostaje dysponentem postępowania egzekucyjnego. Oczywiście postępowanie egzekucyjne może zostać sfinalizowane również wtedy, gdy zaistnieją specjalne okoliczności umożliwiające zawieszenie lub umorzenie postępowania. 

W związku z tym najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów związanych z postępowaniem egzekucyjnym jest spłata całości należności wierzycielowi bądź zawarcie z nim ugody, która pozwoli na zakończenie tej procedury. Najczęściej rozpoczęcie działań przez komornika stanowi wynik procedur, które doprowadziły do zasądzenia danego świadczenia na rzecz wierzyciela. Wyjątkiem jest tu przykładowo – ciągle rzadko spotykane w obrocie – poddanie się egzekucji w akcie notarialnym.

Oznacza to, że dłużnik ma stosunkowo dużo czasu na podjęcie działań przeciwdziałających zainicjowaniu postępowania egzekucyjnego, w tym przede wszystkim poprzez spłacenie wierzyciela. Dlatego tak naprawdę należy zapytać, jak pozbyć się długów i komornika? Kwestie te, jak widać, są ze sobą ściśle związane. 

Komornik - jak się go pozbyć?

Jak pozbyć się długów i komornika?

Problem z egzekucją komorniczą powstaje wówczas, gdy nie jesteśmy w stanie spłacić własnego zadłużenia. Z tego względu warto:

 • opracować plan oddłużenia, z uwzględnieniem jego struktury oraz faktycznych możliwości majątkowych dłużnika;
 • unikać popadnięcia w tzw. spiralę zadłużenia, poprzez zaciąganie jednych kredytów na spłatę innych;
 • rozważyć zasadność wdrożenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, które pozwala w kompleksowy sposób rozwiązać problem nadmiernego zadłużenia. W przypadku konsumentów chodzi tu o upadłość oraz o układ konsumencki;
 • pamiętać, że w ramach egzekucji komornik nie może pozbawić dłużnika środków niezbędnych do życia. 

Sposób oddłużenia zawsze należy dostosować do okoliczności konkretnego przypadku. W przeciwnym razie będzie ono co najwyżej mogło doprowadzić do prowizorycznego zażegnania kryzysu, a nie do rozwiązania trudności z nadmiernym zadłużeniem. Dlatego właściwie zawsze dobrym rozwiązaniem jest sięgnięcie po procedury oddłużeniowe, uregulowane w Prawie restrukturyzacyjnym i w Prawie upadłościowym. W tym kontekście warto przypomnieć:

 • restrukturyzacja zawsze ma pierwszeństwo przed upadłością;
 • im wcześniej zostaną podjęcie właściwe działania oddłużeniowe, tym większe szanse na pozytywne rozwiązanie;
 • regulacje dotyczące restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców można w podobny sposób zastosować do konsumentów. 

Postępowanie egzekucyjne prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że nie może ono przebiegać w sposób dowolny, ale jedynie w sposób zdefiniowany w przepisach, które ma obowiązek przestrzegać przede wszystkim komornik. Jak się go pozbyć? Jeżeli wskazane powyżej sposoby zawiodą, to warto poszukać podstaw do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego. 

Przeczytaj także: Prawo dłużnika do informacji od komornika. Jakie prawa ma dłużnik?

Jak pozbyć się komornika?

Na czym polega zawieszenie postępowania egzekucyjnego?

Z urzędu – a więc „automatycznie” – komornik zawiesza egzekucję, gdy:

 • okaże, że wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego;
 • w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika.

Oczywiście nie oznacza to, że zaistnienie którejkolwiek z tych okoliczności definitywnie zamyka postępowanie egzekucyjne. Wręcz przeciwnie. W przypadku, gdy strona postępowania egzekucyjnego nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego, to sąd ustanawia dla nich kuratora. Natomiast śmierć dłużnika i wierzyciela wiąże się z tym, że egzekucję prowadzi się z udziałem ich spadkobierców lub zarządcy sukcesyjnego. 

Ponadto dłużnik może wnioskować o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, m.in. gdy:

 • egzekucja prowadzona jest na podstawie wyroku zaocznego, nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, który został doręczony na niewłaściwy adres, pod którym dłużnik nie mieszkał;
 • złożono skargę na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu.

Przeczytaj także: Ile zarabia komornik? Co wpływa na wynagrodzenie?

Jak się pozbyć komornika?

Kiedy umarza się postępowanie egzekucyjne?

Analiza tego, jak pozbyć się komornika musi uwzględniać także to, że postępowanie egzekucyjne może także zostać umorzone. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego dzieje się tak:

 • jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych;
 • jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;
 • jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
 • jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania;
 • jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone lub utraciło moc;
 • jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem, i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego.

W przypadku, gdy zajdzie któraś z tych okoliczności, to z pewnością warto je zgłosić, doprowadzając do umorzenia całości lub części postępowania egzekucyjnego. W końcu dłużnik ma prawo korzystać z możliwości, jakie dają mu przepisy prawa. 

Sposób na rozwiązanie problemu zadłużenia

Postępowanie egzekucyjne zawsze kończy się wówczas, gdy dłużnik spłaci swoje zadłużenie. Dlatego spłata to w teorii najlepszy sposób na pozbycie się komornika. Jednak w praktyce trzeba pamiętać, że gdyby uregulowanie należności przez dłużnika było możliwe, to nie doszłoby do zainicjowania postępowania egzekucyjnego. Skoro zaś wierzyciel zawsze może doprowadzić do zakończenia egzekucji – komornik musi ją prowadzić, jeżeli został złożony prawidłowy wniosek – to dobrym sposobem na rozwiązanie problemu jest zawarcia ugody z wierzycielem. Nie zmienia to faktu, że dłużnik ma prawo dążyć do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, choć trzeba pamiętać, że każde z tych zdarzeń może nastąpić tylko wówczas, gdy spełnią się przesłanki określone przez Kodeks postępowania cywilnego

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link