Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Zawieszenie działalności gospodarczej – jak to sprawdzić?

Zawieszenie działalności gospodarczej to dla przedsiębiorcy sposób na złapanie oddechu od konieczności opłacania różnego rodzaju składek i podatków związanych z prowadzeniem prywatnego biznesu. Rozwiązanie to sprawdza się w wielu kryzysowych sytuacjach. Jest to także mechanizm, po który warto sięgnąć, gdy z innych przyczyn nieekonomicznych, przedsiębiorca chce chwilowo zawiesić funkcjonowanie firmy. Jak to zrobić? W jaki sposób sprawdzić, czy dany przedsiębiorca zawiesił swoją działalność? Na te pytania odpowie radca prawny. 

Spis treści:

 1. Zawieszenie działalności gospodarczej – co to jest?
 2. Działalność gospodarcza – jak sprawdzić, czy została zawieszona?
 3. Jednoosobowa działalność gospodarcza – poznaj system jej zawieszania
 4. Zawieszenie działalności gospodarczej – zapamiętaj te kroki

Każdy przedsiębiorca wie, że w prowadzeniu własnego biznesu mogą zdarzyć się różnego rodzaju przeszkody. Nie zawsze związane z typowo gospodarczymi bądź ekonomicznymi czynnikami. Wówczas niezbędna może okazać się „przerwa” w funkcjonowaniu firmy. Z prawnego punktu widzenia jest nią instytucja zawieszenia działalności gospodarczej. Mogą z niej skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, ale tylko po spełnieniu określonych warunków. Zapraszam do lektury tekstu, w którym wyjaśnię najważniejsze uwarunkowania zawieszania działalności gospodarczej. 

Zawieszenie działalności gospodarczej – co to jest?

Najprościej rzecz ujmując zawieszenie działalności gospodarczej to swego rodzaju przerwa w prowadzeniu biznesu, z której może skorzystać przedsiębiorca w określonych przez prawo przypadkach. W czasie zawieszenia działalności, przedsiębiorca nie ma prawa zarabiać na czynnościach, które stanowią przedmiot jego działalności, a jednocześnie nie ponosi kosztów podatków czy opłat normalnie związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej: Przewłaszczenie na zabezpieczenie a upadłość dłużnika. Omówienie

Dokładne warunki oraz sposób zawieszania działalności gospodarczej określa ustawa – Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z jej przepisami działalność gospodarcza może zostać zawieszona:

 • w momencie, kiedy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników: wyjątkiem od zasady dopuszczalności zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników jest sytuacja, gdy załogę firmy stanowią wyłącznie pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, urlopie opiekuńczym lub urlopie rodzicielskim, niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Jednocześnie w przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • przez każdego przedsiębiorcę, bez względu na to, w jakiej formie prawnej prowadzi swój biznes. W grę wchodzi tu zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza, jak i spółka prawa handlowego;
 • przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej i równocześnie w jakiejś innej formie prawnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form;
 • przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach;
 • w przypadku wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Wobec powyższego warto postawić pytanie: jak sprawdzić, czy działalność gospodarcza jest zawieszona?

Działalność gospodarcza – jak sprawdzić, czy została zawieszona?

Istotne jest to, że każda osoba ma prawo sprawdzić, czy konkretny przedsiębiorca zawiesił swoją działalność gospodarczą. Może to zrobić przez Internet, bez wychodzenia z domu. Wszystko dlatego, że informację o zawieszeniu działalności ujawnia się w rejestrze, do którego wpisana jest firma. Oczywiście mowa tu o:

 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przeznaczonej dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz dla spółek cywilnych;
 • Krajowym Rejestrze Sądowym służącym ewidencjonowaniu spółek prawa handlowego, a także fundacji i stowarzyszeń, które w pewnych okolicznościach również mają status przedsiębiorcy.

Aby sprawdzić, czy przedsiębiorca zawiesił swoją działalność, wystarczy wyszukać go w odpowiednim rejestrze, np. poprzez wpisanie jego nazwy. W jaki sposób przebiega samo zawieszenie działalności? Jak to zrobić? Odpowiadamy!

Zobacz także: Ulga prorodzinna – czy jest prawem niezbywalnym?

Jednoosobowa działalność gospodarcza – poznaj system jej zawieszania

W przypadku procedury zawieszania działalności wszystko zależy od tego, z jakim jej rodzajem mamy do czynienia:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza zawieszana jest poprzez złożenie stosownego wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Taki wniosek można złożyć elektronicznie bądź w sposób tradycyjny (listem lub osobiście w urzędzie gminy). We wniosku należy wskazać dokładną datę, od której ma nastąpić zawieszenie oraz okres, na który przedsiębiorca chce przerwać swój biznes. Nie może być on jednak krótszy niż 30 dni;
 • do zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki, prawa handlowego dochodzi na mocy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Również w tym przypadku kluczowe jest określenie okresu zawieszenia działalności oraz dnia, od którego ma się on rozpocząć.

Zawieszona działalność gospodarcza wiąże się z tym, że przedsiębiorca co do zasady nie musi:

 • składać deklaracji VAT;
 • uiszczać składek na ZUS.

Warto jednak pamiętać o dobrym przemyśleniu zawieszenia biznesu właśnie z punktu widzenia obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych. W realiach konkretnych spraw może się jednak zdarzyć, że pojawią się w związku z tym jakieś obowiązki. Poza tym przerwa w okresach składowych na ZUS przekłada się w przyszłości na niższe świadczenia. 

Zawieszenie działalności gospodarczej – zapamiętaj te kroki

Zawieszenie działalności gospodarczej jest wynikiem zamieszczenia stosownego wpisu w rejestrze obsługującym prowadzenie działalności gospodarczej, tj. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzieje się to na podstawie wniosku złożonego przez samego przedsiębiorcę. We wniosku tym należy określić m.in. dzień, od którego ma nastąpić zawieszenie wykonywania działalności oraz czas, przez który przedsiębiorca nie będzie prowadził swojego biznesu. Formalności te można załatwić całkowicie bez wychodzenia z domu, przez Internet. W ten sam sposób, każdy zainteresowany ma możliwość sprawdzenia, czy dany przedsiębiorca zawiesił swoją działalność gospodarczą. Warto pamiętać, że co do zasady z tego rozwiązania mają prawo korzystać jedynie przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link