Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Czym jest Monitor Sądowy i Gospodarczy? –...

Monitor Sądowy i Gospodarczy to jeden z najważniejszych dzienników urzędowych, w którym można znaleźć kluczowe dane dotyczące podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym. Dlatego tak istotne jest weryfikowanie potencjalnych kontrahentów w Monitorze. 

Z poniższego tekstu dowiesz się m.in.:

 • Jakie przepisy regulują funkcjonowanie Monitora Sądowego i Gospodarczego?
 • Jakie kategorie informacji publikuje się w Monitorze?
 • W jaki sposób można zapoznać się z treścią Monitora Sądowego i Gospodarczego?

Problemy te wyjaśni radca prawny od wielu lat zajmujący się obsługą prawną przedsiębiorców. 

Spis treści:

 1. Podstawy Monitora Sądowego i Gospodarczego
 2. Korzystanie z Internetowego Monitora Sądowego i Gospodarczego
 3. Dlaczego Monitor Sądowy i Gospodarczy jest ważny dla przedsiębiorców i prawników?
 4. Monitor Sądowy i Gospodarczy jako narzędzie informacyjne – podsumowanie

Dobre decyzje biznesowe można podjąć tylko wtedy, gdy posiada się odpowiednie informacje. Aby je zdobyć, często nie trzeba odwoływać się do żadnych specjalnych sposobów. Wystarczy zapoznać się z danymi, które zawierają dzienniki urzędowe. Wśród nich jednym z najważniejszych dla obrotu gospodarczego jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. Korzyści płynące z korzystania z niego są wręcz nieocenione. W poniższym tekście wyjaśnię jak efektywnie czerpać wiedzę z treści Monitora. Zapraszam do lektury! 

Podstawy Monitora Sądowego i Gospodarczego

Monitor Sądowy i Gospodarczy funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 1995 roku o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. Z punktu widzenia tej ustawy najważniejsze jest to, że:

 • Monitor Sądowy i Gospodarczy jest ogólnokrajowym dziennikiem urzędowym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń;
 • wydawanie Monitora Sądowego i Gospodarczego należy do zakresu zadań Ministra Sprawiedliwości;
 • dziennik ten wydawany jest w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu;
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy jest wydawany w postaci elektronicznej, co umożliwia łatwe zapoznawanie się z zamieszczonymi w nim wpisami za pośrednictwem Internetu;
 • dostęp do znacznej części treści zamieszczonych w Monitorze jest darmowy.

Natomiast praktyczne kwestie dotyczące funkcjonowania Monitora zostały unormowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego. Akt ten reguluje takie kwestie, jak:

 • wymagania techniczne wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego;
 • sposób ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego rozpowszechnianych odpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych;
 • tryb przyjmowania ogłoszeń i obwieszczeń do zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 • wysokość opłat za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia lub obwieszczenia oraz sposób ich pobierania.

Dowiedz się więcej: Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą krok po kroku?

Korzystanie z Internetowego Monitora Sądowego i Gospodarczego

Obecnie najłatwiejszym sposobem na zapoznanie się z treścią omawianego tu dziennika urzędowego jest zapoznanie się z elektroniczną wersją Monitora Sądowego i Gospodarczego. Ze strony internetowej https://wyszukiwarka-msig.ms.gov.pl/ można pobrać zarówno pełną wersję poszczególnych wydań Monitora Sądowego i Gospodarczego, jak i wyszukiwać zamieszczone w nim ogłoszenia. Aby znaleźć ich treść należy znać:

 • nazwę podmiotu;
 • typ ogłoszenia/sprawy;
 • numer KRS;
 • sygnaturę sprawy;
 • NIP;
 • datę publikacji.

Ministerstwo Sprawiedliwości, które prowadzi Monitor Sądowy i Gospodarczy, umożliwiło również zamieszczenie w formularzu wyszukiwania poszukiwanego tekstu – zarówno w zakresie poszczególnych pozycji Monitora, jak i jego treści. 

Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy, stanowiący komercyjną platformę, oferuje dostęp do:

 • Monitora Sądowego i Gospodarczego;
 • Krajowego Rejestru Zadłużonych;
 • Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego.

Tym samym internetowy MSIG pozwala na dostęp do zdecydowanej większości ujawnianych informacji dotyczących kondycji finansowej przedsiębiorców. Zwłaszcza tych, którzy posiadają zadłużenie nieregulowane w terminie. Wygoda dostępu do tych danych – których samodzielne zebranie wymaga przeszukiwania wskazanych tu rejestrów publicznych – wiąże się z obowiązkiem wykupienia odpowiedniego abonamentu. Aktualnie internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy dostępny jest po wykupieniu jednego z następujących rodzajów abonamentu:

 • podstawowy abonament;
 • sprawozdania finansowe;
 • lista przetargów;
 • lista upadłości.

Każda z tych kategorii dzieli się na szereg mniejszych grup, a sam cennik dostępny jest w ramach oferty standardowej oraz ofert dedykowanych komornikom i bankom spółdzielczym. Dlatego każdy zainteresowany dostępem do internetowego MSIG może wybrać abonament najbardziej odpowiedni dla jego potrzeb. 

Przeczytaj także: Jak wygląda rozdzielność majątkowa po ślubie?

Dlaczego Monitor Sądowy i Gospodarczy jest ważny dla przedsiębiorców i prawników?

Zgodnie z przepisami w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się:

 • wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej;
 • ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych;
 • ogłoszenia przewidziane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, o ile obowiązek ich ogłaszania wynika z tej ustawy;
 • inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy.

Tym samym Monitor Sądowy i Gospodarczy pozwala na zebranie szeregu niezwykle istotnych informacji o każdym podmiocie widniejący w tym dzienniku urzędowym. Stąd badanie wpisów, jakie zawiera wskazany dziennik urzędowy, pozwala na weryfikację wiarygodności finansowej danej firmy oraz jej bieżącej sytuacji ekonomicznej, a także faktycznej. Biorąc pod uwagę fakt, że przed zawarciem umowy – zwłaszcza opiewającej na duże sumy – taka weryfikacja jest niezwykle istotna, badanie treści Monitora Sądowego i Gospodarczego można uznać za wręcz obowiązkowe dla prowadzących własną działalność gospodarczą. 

Monitor Sądowy i Gospodarczy jako narzędzie informacyjne – podsumowanie

Monitor Sądowy i Gospodarczy jest jednym z najważniejszych dzienników urzędowych. Jego wydawaniem zajmuje się Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego działające w strukturze Ministerstwa Sprawiedliwości. W Monitorze publikuje się kluczowe dane dotyczące uczestników obrotu gospodarczego, w tym m.in. fakt ogłoszenia ich upadłości. W praktyce ustawodawca przewidział szeroki katalog informacji, jakie są ujawniane we wskazanym Monitorze. Dlatego to jedno z najważniejszych narzędzi weryfikacji wiarygodności przedsiębiorców i innych podmiotów, z którymi mamy zamiar wejść w relacje gospodarcze.  Zapoznawanie się z treścią Monitora Sądowego i Gospodarczego pozostaje niezwykle istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej

To narzędzie, które pozwala na podejmowanie świadomych i przemyślanych decyzji biznesowych. Przeglądając jego strony, możesz zyskać przewagę konkurencyjną, identyfikując szanse i zagrożenia na rynku. Jest to nieoceniona pomoc w zarządzaniu ryzykiem oraz w planowaniu strategicznym Twojej działalności. Monitor Sądowy i Gospodarczy to kompas w labiryncie informacji prawnych i gospodarczych. Dostarcza Ci aktualnych danych, które są fundamentem dla bezpiecznego i skutecznego prowadzenia biznesu. Dzięki niemu masz pewność, że nie umknie Ci żadna istotna informacja, która mogłaby wpłynąć na Twój sukces na rynku. Zatem, niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, inwestorem, czy po prostu obserwatorem zmian w gospodarce, Monitor Sądowy i Gospodarczy jest dla Ciebie niezastąpionym źródłem wiedzy.

  Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

  Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

  Rodzaj działalności
  Kwota zadłużenia

  Zostaw kontakt

  Imię*
  Numer telefonu*
  Adres e-mail*

  close-link

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link