Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą krok...

Działalność jednoosobowa to najczęściej wybierana w Polsce forma prowadzenia biznesu. Skąd bierze się jej popularność? Jak ją założyć?

Czytając poniższy tekst dowiesz się:

 • Na czym polega działalność jednoosobowa?
 • Jak ją założyć?
 • Co zrobić, aby odnieść biznesowy sukces?

Na te pytania odpowie radca prawny od wielu lat zajmujący się obsługą prawną przedsiębiorców. 

Spis treści:

 1. Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?
 2. Jak założyć jednoosobową działalność: pierwsze kroki
 3. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej: aspekty prawne, finansowe i strategia
 4. Twój przewodnik po założeniu jednoosobowej działalności: Podsumowanie

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest w Polsce najpopularniejszą formą prowadzenia przedsiębiorstwa. Jej popularność wynika przede wszystkim ze stosunkowo niewielkiego poziomu skomplikowania formalności związanych z jej zakładaniem i prowadzeniem. Z drugiej strony wybierając tę formę działalności biznesowej, trzeba się liczyć z właściwie nieograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania firmy – również prywatnym majątkiem, niezaangażowanym do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jakie więc kroki należy podjąć, aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Zapraszam do lektury poniższego tekstu, w którym wyjaśnię meandry prowadzenia jednoosobowego biznesu! 

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

W obecnym stanie prawnym definicje takich pojęć, jak „działalność gospodarcza” oraz „przedsiębiorca” zostały przez ustawodawcę zamieszczone w ustawie z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców. Każdy, kogo interesuje działalność jednoosobowa, musi znać treść tych definicji. Zgodnie z art. 3 Prawa przedsiębiorców działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Natomiast stosownie do art. 4 ust. 1 tej ustawy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca, osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca, działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (art. 4 ust. 2).

W związku z powyższym można przyjąć, że jednoosobowa działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły przez osobę fizyczną. Każdy z elementów tej definicji jest niezwykle istotny. Warto podkreślić, że:

 • „zorganizowanie” działalności gospodarczej najczęściej rozumie się jako posługiwanie się różnego rodzaju składnikami majątkowymi (np. ruchomościami i nieruchomościami) oraz niemajątkowymi (np. biznesowym know-how bądź marką osobistą), które zostały połączone w sposób funkcjonalny w jedną całość. Oczywiście jednym z przejawów zorganizowania działalności gospodarczej może być dopełnienie formalności niezbędnych do jej rejestracji;
 • „zarobkowość” działalności gospodarczej polega na zamiarze jej prowadzenia w celu osiągnięcia zysków. Kluczowy jest tu sam zamiar, a więc działalność gospodarcza nie traci swojego zarobkowego charakteru nawet wtedy, gdy przedsiębiorca nie osiąga z niej zysku;
 • wykonywanie działalności gospodarczej we własnym imieniu oznacza, że podmiot będący przedsiębiorcą organizuje ją na swoją rzecz, a jednocześnie ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje – zwłaszcza finansowe – prowadzonego biznesu. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy chodzi o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Tu przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem. Nawet tym, który nie jest bezpośrednio zaangażowany w funkcjonowanie biznesu.

Analiza tego, czym jest działalność jednoosobowa, pozwala postawić niezwykle istotne pytanie: jak założyć firmę jednoosobową? 

Zobacz także: Windykator – co to za zawód i czym się zajmuje?

Jak założyć jednoosobową działalność: pierwsze kroki

Z formalnego punktu widzenia założenie jednoosobowej działalności gospodarczej następuje wraz ze wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Oczywiste jednak jest, że zanim taki wpis nastąpi, przyszły przedsiębiorca musi podjąć decyzję, że chce prowadzić własny biznes, opracować jego strategię i określić ja ma wyglądać działalność jednoosobowa. Jak założyć taką firmę?

Współcześnie załatwianie formalności związanych z rejestracją przedmiotowej działalności jest niezwykle proste. Wszelkie formalności można załatwić za pośrednictwem Internetu, a więc bez wychodzenia z domu. Nie zmienia to faktu, że przyszły przedsiębiorca może złożyć wizytę w urzędzie właściwej gminy, aby złożyć tradycyjny wniosek o wpis do CEIDG. Zawsze założenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z:

 • koniecznością wyboru nazwy firmy. Zasadniczo może być ona dowolna (byleby nie wprowadzała w błąd ani nie pokrywała się z nazwami już funkcjonującymi na danym rynku), ale w przypadku działalności jednoosobowej musi zawierać imię i nazwisko osoby ją prowadzącej;
 • obowiązkiem podania adresu do doręczeń;
 • wyborem odpowiedniego kodu z Polskiej Klasyfikacji Działalności, który odnosi się do charakteru danej firmy;
 • wyborem formy opodatkowania oraz zgłoszeniem się do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS;
 • ewentualnym uzyskaniem koncesji i zezwoleń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności. 

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej: aspekty prawne, finansowe i strategia

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej to zawsze poważny krok. Dlatego do jego postawienia – czyli do rejestracji firmy w CEIDG – trzeba się naprawdę dobrze przygotować. Nie chodzi tu tylko o skompletowanie wszystkich materiałów i dokumentów niezbędnych do skutecznego złożenia wniosku o rejestrację. Nie mniej istotna – a z czysto biznesowego punktu widzenia o wiele ważniejsza – jest właściwa strategia. Przed otwarciem własnej firmy trzeba dokładnie wiedzieć, co się chce robić, do jakich celów dążyć i jakimi środkami je osiągnąć. Po prostu bez szczegółowego biznesplanu powodzenie działalności biznesowej jest naprawdę zagrożone.

Dodatkowo jeszcze przed zarejestrowaniem firmy, należy zadbać o optymalizację podatkową. W dobie rosnących właściwie z każdym rokiem obciążeń fiskalnych niezwykle trudnym pozostaje uzyskanie satysfakcjonujących zysków bez tego rodzaju działań. Działalność jednoosobowa standardowo łączy się z koniecznością regulowania podatku VAT i PIT, do tego dochodzą płatności na ZUS. W każdym z tych obszarów niezbędne jest podjęcie działań optymalizacyjnych, zwłaszcza poprzez skorzystanie z ulg i zwolnień oraz preferencyjnych form rozliczeń. 

Zobacz również: Jak wygląda licytacja komornicza?

Twój przewodnik po założeniu jednoosobowej działalności: Podsumowanie

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej następuje przez uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aby go uzyskać, należy złożyć specjalny wniosek, który jest dostępny również za pośrednictwem Internetu, dzięki czemu można otworzyć jednoosobową firmę bez wychodzenia z domu. We wniosku należy podać kluczowe informacje, takie jak nazwa firmy, adres jej siedziby czy kod w klasyfikacji PKD odpowiadający rodzajowi prowadzonej działalności. Przy rejestracji przedsiębiorca jest zgłaszany do Urzędu Skarbowego oraz do ZUS. W przypadku chęci rozpoczęcia prowadzenia biznesu w obszarze działalności regulowanej trzeba liczyć się z koniecznością uzyskania wymaganych zgód i pozwoleń. Zawsze przed zarejestrowaniem firmy należy dobrze opracować strategię biznesową – to w istocie klucz do osiągnięcia sukcesu. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link