Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Abonament radiowo-telewizyjny. Ile wynosi i kto musi...

Abonament radiowo-telewizyjny jest jedną z najmniej popularnych w Polsce danin publicznych. Statystyki pokazują, że spora część zobowiązanych do regulowania abonamentu po prostu tego nie czyni, narażając się na sankcje. 

Biorąc pod uwagę charakter tej opłaty, warto wiedzieć:

 • Czym dokładnie jest abonament RTV;
 • Kto ma obowiązek płacić tę daninę, a kto jest z niej zwolniony;
 • Jakie kary grożą za nieregulowanie abonamentu radiowo-telewizyjnego. 

Spis treści:

 1. Abonament radiowo-telewizyjny – co to jest?
 2. Abonament radiowo telewizyjny – ile wynosi?
 3. Jak zapłacić abonament radiowo-telewizyjny?
 4. Kto musi płacić abonament radiowo-telewizyjny?
 5. Abonament radiowo telewizyjny – kto nie płaci?
 6. Jaka jest kara za niepłacenie abonamentu RTV?
 7. Kompendium wiedzy o abonamencie radiowo-telewizyjnym

Korzystanie z mediów jest czymś zupełnie naturalnym. Co prawda tradycyjne rozwiązania, jak radio i telewizja, coraz częściej są zastępowane przez nowoczesne kanały komunikacji, to wiele wskazuje na to, że odbiorniki prędko nie znikną z naszych domów, mieszkań, a w przypadku radia także z samochodów. Tymczasem z ich użytkowaniem wiąże się obowiązek opłacania abonamentu, o którym często zapominamy. Poniżej wyjaśnię czym jest abonament, jaka jest jego wysokość oraz jakie kary grożą za jego niepłacenie. Zapraszam do lektury! 

KPR – baner formularz kontaktowy

Abonament radiowo-telewizyjny – co to jest?

Odpowiedź na pytanie o to, ile wynosi abonament radiowo-telewizyjny tak naprawdę jest ściśle uzależniona od poprawnego zrozumienia samej natury prawnej tego abonamentu. Innymi słowy – jeżeli będziesz wiedział, co to jest abonament RTV, to łatwo zrozumieć, dlaczego jego miesięczna wysokość jest taka, a nie inna oraz co grozi za nieregulowanie tego abonamentu. 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych, opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 27 lutego 2020 roku, sygn. akt I SA/Ke 457/19 opłaty abonamentowe RTV nie są przeznaczone na rzecz konkretnego podmiotu gospodarczego (spółki prawa handlowego), lecz na realizację misji publicznej, są zatem świadczeniem o charakterze publicznoprawnym, ciążącym na wszystkich posiadaczach odbiorników. „Misja publiczna” zaś, stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, polega na oferowaniu całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Chodzi tu np. o:

 • tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych;
 • tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych;
 • budowa lub eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych, lub telewizyjnych oraz innych urządzeń służących do dostarczania programów objętych „misją”.

Abonament radiowo telewizyjny – ile wynosi?

Trudno nie zauważyć, że abonament RTV często jest kwestionowaną daniną publiczną. Zarówno co do jego wysokości, jak i samego istnienia takiej daniny, jak abonament radiowo-telewizyjny. Koszt abonamentu, co kluczowe z naszego punktu widzenia, jest ściśle określony przez ustawodawcę. Kwotę podstawową abonamentu ustalano w ustawie o opłatach abonamentowych, jednocześnie stanowiąc, że każdego roku będzie ona waloryzowana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji – na podstawie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalony w ustawie budżetowej. 

W każdym razie aktualnie abonament radiowo-telewizyjny, co to jest jest już jednoznaczne, kształtuje się na następującym poziomie:

 • za używanie odbiornika radiofonicznego – 8,70 zł;
 • za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego – 27,30 zł.

Pewne korzyści można osiągnąć opłacając abonament RTV z góry, za okres całego roku. To otwiera kolejne pytanie: abonament radiowo-telewizyjny – jak zapłacić?

Jak zapłacić abonament radiowo-telewizyjny?

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych płatnościami abonamentu RTV rządzą następujące zasady:

 • opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna;
 • opłata może być uiszczona z góry za cały rok albo za wybrane miesiące.

Według aktualnych stawek opłacający abonament w każdym miesiącu z tytułu posiadania tylko radia, przez rok zapłaci 104,40 zł. Płacąc co miesiąc abonament radiowo-telewizyjny za posiadanie radia oraz telewizora oznacza w sumie wydatek na poziomie 327,60 zł. Natomiast zapłata z góry, za 12 miesięcy, abonamentu RTV pozwala na uzyskanie 10 proc. zniżki. 

Dowiedz się więcej: Czym jest Monitor Sądowy i Gospodarczy? – Jakie informacje tam znajdziemy?

abonament radiowo telewizyjny koszt

Kto musi płacić abonament radiowo-telewizyjny?

Skoro zagadnienie, ile wynosi abonament radiowo-telewizyjny nie kryje już dla nas żadnych tajemnic, warto zastanowić się kto płaci abonament radiowo-telewizyjny. W tym kontekście ustawa o opłatach abonamentowych stanowi, że:

 • za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe;
 • domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika;
 • obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego;
 • opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny. Urządzenia te powinny zostać zarejestrowane na Poczcie. 

W związku z tym odpowiedź na pytanie, abonament radiowo-telewizyjny – kto płaci jest bardzo krótka: obowiązek jego uregulowania ma każdy posiadacz radia (w tym samochodowego) lub telewizora. 

Abonament radiowo telewizyjny – kto nie płaci?

W Polsce istnieje obowiązek opłacania abonamentu radiowo telewizyjnego, ale warto wiedzieć, że istnieją sposoby obniżające abonament radiowo-telewizyjny. Ulgi są dostępne dla pewnych grup społecznych. Bez wątpienia obowiązek płatności abonamentu RTV dotyczy szerokiego kręgu podmiotów. Jednocześnie ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie szeregu wyjątków od wskazanego obowiązku. Abonamentu radiowo-telewizyjnego nie muszą opłacać m.in. osoby, które:

 • ukończyły 75 lat;
 • otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńcze;
 • pozostają bezrobotne;
 • zostały zaliczone do I grupy inwalidów.

Przy czym zawsze zwolnienie z obowiązku regulowania abonamentu przez posiadaczy radia lub telewizora jest wyjątkiem od reguły, zgodnie z którą należy go opłacać. Dlatego kwestia kto nie płaci abonament radiowo-telewizyjny pozostaje ściśle regulowana przez przepisy.

abonament radiowo telewizyjny co to jest

Jaka jest kara za niepłacenie abonamentu RTV?

Kara za niepłacenie abonamentu RTV wynosi trzydziestokrotność miesięcznej stawki abonamentu, czyli aktualnie wynosi ona 819 zł. Oczywiście oprócz tej kary użytkownik radia lub telewizora, który nie uregulował na czas abonamentu musi spłacić pełną kwotę zaległości. Warto pamiętać, że powyższa kara jest naliczana również wtedy, gdy użytkownik radia lub telewizora nie zarejestruje swoich urządzeń.

Zobacz także: List intencyjny. Czym jest i jakie są jego skutki?

Kompendium wiedzy o abonamencie radiowo-telewizyjnym

Abonament radiowo telewizyjny to opłata, którą ma obowiązek – co do zasady – wnosić każdy posiadacz radia lub telewizora. Dokładna wysokość abonamentu RTV jest ustalana w każdym roku rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Za niezapłacenie abonamentu – podobnie, jak za niezarejestrowanie używanego radia lub telewizora – grozi kara w wysokości 30-krotności tejże opłaty. Sam abonament zaś jest postrzegany jako wsparcie mediów publicznych w realizacji ich misji. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link