Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Krajowy Rejestr Długów: jak sprawdzić kogoś?...

Krajowy Rejestr Długów: jak sprawdzić kogoś i siebie? To jedno z ważniejszych pytań, które powinien sobie zadać właściwie każdy. Stanowi podstawowy instrument, dzięki któremu możemy sprawdzić stan zadłużenia właściwie każdego podmiotu. Co warto wiedzieć o tym Rejestrze?

Spis treści:

 1. Krajowy Rejestr Długów – najważniejsze informacje
 2. Na jakich zasadach dokonuje się wpisów do Krajowego Rejestru Długów?
 3. Możliwości sprawdzenia danych w Krajowym Rejestrze Długów
 4. Krajowy Rejestr Długów – to każdy powinien wiedzieć

W trudnych gospodarczo czasach szczególnie liczy się wiarygodność ekonomiczna klientów. W końcu każdy przedsiębiorca chce współpracować przede wszystkim z podmiotami wypłacalnymi. Czyli takimi, których sytuacja finansowa daje realne szanse na przymusowe odzyskanie ewentualnych zaległości. 

Oczywiście jeszcze lepiej, gdy kontrahent samodzielnie – bez żadnych wezwań czy ponagleń – reguluje wszystkie płatności. Zawsze, gdy dana osoba bądź podmiot zalega ze spłatą jakichkolwiek zobowiązań, jego wiarygodność mocno spada. Dlatego warto kontrolować tego rodzaju okoliczności. Jedną z możliwości w tym zakresie jest badanie wpisów zamieszczanych w Krajowym Rejestrze Długów. Jak skorzystać z tego narzędzia? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w poniższym artykule. 

KPR – baner formularz kontaktowy

Krajowy Rejestr Długów – najważniejsze informacje

Krajowy Rejestr Długów – niekiedy określany jest potocznie, jako Krajowy Rejestr Dłużników. Choć trzeba pamiętać, że tylko pierwsza ze wskazanych tu nazw jest w pełni poprawna – jest pierwszym polskim biurem informacji gospodarczej. Działa na lokalnym rynku od 2003 roku. A obecnie podstawą jego funkcjonowania jest ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Zgodnie ze wskazaną ustawą biura informacji gospodarczej – co ciekawe mogą być one prowadzone jedynie w formie spółki akcyjnej – są tworzone po to, aby udostępniać takie dane, jak:

 • przedmiot działalności gospodarczej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej posiadającej jedynie zdolność prawną;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń lub adresu, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, lub adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych;
 • posiadane zobowiązania – w tym ich wysokość; walutę, w której są wyrażone; datę powstania zaległości; prowadzone postępowania mające na celu odzyskania zaległości; czy ewentualne kwestionowanie przez dłużnika istnienia zobowiązania.

Krajowy Rejestr Dłużników: jak sprawdzić w nim kogoś? Wyjaśnię w dalszej części tekstu – jest więc podstawowym źródłem informacji właściwie o wszystkich dłużnikach. Dane do niego ma prawo przesłać każdy wierzyciel, a najczęściej czynią to:

 • banki;
 • sklepy i hurtownie;
 • osoby fizyczne posiadające tytuł wykonawczy;
 • ubezpieczyciele;
 • firmy leasingowe. 
Krajowy Rejestr Długów: jak sprawdzić kogoś? Jak sprawdzić siebie?

Na jakich zasadach dokonuje się wpisów do Krajowego Rejestru Długów?

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych stanowi, że przedmiotem działalności gospodarczej biura informacji gospodarczej – a więc również Krajowego Rejestru Długów – jest przede wszystkim pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegające na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji. Krajowy Rejestr Długów – sprawdź siebie to oczywiście jedna z opcji, z której każdy może skorzystać – działa na podstawie umowy zawieranej z wierzycielem.

Tym samym właściwie każdy wierzyciel – tak, jak już zostało wspomniane – może zgłosić swojego dłużnika do Krajowego Rejestru Długów. Szczegóły dotyczące tej operacji są ustalane właśnie w umowie łączącej wierzyciela z Rejestrem. Kluczowe obostrzenia dotyczące wpisywania dłużników do wskazanego tu Rejestru dotyczy konsumentów. 

Kiedy wierzyciel może wpisać konsumenta do KRD? 

Otóż zgodnie z prawem, jeżeli dłużnikiem jest konsument, to wierzyciel ma prawo wpisać go do Krajowego Rejestru Długów, jeżeli:

 • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki;
 • łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni;
 • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania albo na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura;
 • nie upłynęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.

Nie ma wątpliwości, że sprawdzenie KRD jest kluczem dla sprawdzenia wiarygodności kontrahenta. Co prawda w przypadku konsumentów trzeba się liczyć z pewnymi ograniczeniami, jednak i tak Krajowy Rejestr Długów dostarcza kluczowych informacji o dłużnikach-konsumentach. A więc jak sprawdzić Krajowy Rejestr Długów?

Krajowy Rejestr Długów: jak sprawdzić kogoś? Jak sprawdzić siebie?

Możliwości sprawdzenia danych w Krajowym Rejestrze Długów

Zapoznanie się ze wpisami w Krajowym Rejestrze Długów jest bardzo proste. Kluczową kwestią jest złożenie konta klienta na stronie internetowej Rejestru. Wymaga to podania jedynie podstawowych danych, a jednocześnie odpowiedniego uwierzytelnienia. 

Loginem do konta jest numer PESEL, dzięki czemu Krajowy Rejestr Długów jest w stanie w pełni potwierdzić tożsamość swoich klientów. O tej procedurze powinni pamiętać także ci, którzy zastanawiają się, jak sprawdzić, czy jestem w KRD. Posiadanie konta w tym systemie jest nieodłączne zarówno wtedy, gdy chcemy sprawdzić w nim siebie, jak i inny podmiot.

Krajowy Rejestr Długów pozwala na zweryfikowanie istniejących w nim wpisów w następujący sposób:

 • poprzez „pojedyncze” badanie, czy dany podmiot został wpisany do KRD;
 • skorzystanie ze stałego monitoringu określonego podmiotu;
 • sprawdzenie przez użytkownika, kto pobierał informacje o jego zadłużeniu;
 • ustawienie stałego monitoringu własnej firmy, co pozwala na bieżące informacje o dopisywaniu zadłużenia przez wierzycieli przedsiębiorcy.

W każdym razie Krajowy Rejestr Długów to niezwykle użyteczne narzędzie. Sprawdzi się np. do tego, aby zweryfikować swojego kontrahenta przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu z nim współpracy gospodarczej. W końcu, jeżeli klient posiada – zwłaszcza duże – zaległości finansowe wobec innych podmiotów trudno spodziewać się, że będzie wypłacalny. Dlatego wpisy w KRD zawsze powinny stanowić przysłowiową „czerwoną lampkę” przed podpisaniem umowy czy dokonaniu jakiejkolwiek sprzedaży na rzecz dłużnika wpisanego w Krajowym Rejestrze Długów. 

Krajowy Rejestr Długów – to każdy powinien wiedzieć

Krajowy Rejestr Długów to największe w Polsce biuro informacji gospodarczej, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie informacji o nieregulowanym zadłużeniu – zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających jedynie zdolność prawną. Dlatego zweryfikowanie wpisów w Krajowym Rejestrze Długów jest podstawowym sposobem na zbadanie kondycji finansowej kontrahenta. Poza tym w Rejestrze tym każdy może sprawdzić wpisy dotyczące jego samego. 

Aby skorzystać z usług KRD, wystarczające jest założenie konta na stronie internetowej Rejestru oraz wpisanie do wyszukiwarki systemu danych interesującego nas podmiotu. Możliwe jest także skorzystanie z bardziej zaawansowanych usług. Np. ze stałego monitoringu osoby czy firmy, bądź przedłożenia kompleksowego raportu o zadłużeniu.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link