Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Plan restrukturyzacji – czym jest i co powinien...

Odpowiednie planowanie zawsze stanowi klucz do osiągnięcia sukcesu w biznesie – także w przypadku prowadzenia restrukturyzacji. Dlatego sporządzenie odpowiedniego planu dla tego rodzaju postępowania jest niezwykle istotne, jeżeli faktycznie chce się osiągnąć oddłużenie. O czym pamiętać opracowując plan restrukturyzacji? Odpowiada ekspert.

Spis treści

 1. Plan restrukturyzacji – kluczowy dokument w postępowaniu
 2. Wstępny plan restrukturyzacyjny – kiedy jest konieczny i co musi zawierać?
 3. Wstępny – a więc jaki? – plan restrukturyzacyjny
 4. Rola i elementy planu restrukturyzacyjnego
 5. Podstawa do działania w ramach restrukturyzacji
 6. Plan restrukturyzacyjny a sprawozdanie finansowe spółki
 7. Zakończenie

Wyjście z kryzysu zadłużenia – zwłaszcza realnie grożącego upadłością przedsiębiorcy – wymaga podjęcia odpowiednich i dobrze zaplanowanych działań. Jeżeli prowadzący własny biznes, który znalazł się w kryzysie zadłużenia, zdecyduje się zainicjować postępowanie restrukturyzacyjne, w większości przypadków przygotowanie takiego planu stanie się jego obowiązkiem. Im lepiej zostanie on opracowany, tym większe szanse na osiągnięcie celu restrukturyzacji. O czym należy więc pamiętać, pisząc plan restrukturyzacji?

KPR – baner formularz kontaktowy

Plan restrukturyzacji – kluczowy dokument w postępowaniu

Przepisy Prawa restrukturyzacyjnego przewidują dwa rodzaje planów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o otwarcie określonych rodzajów postępowania. Są nimi: wstępny plan restrukturyzacyjny oraz plan restrukturyzacyjny. Nie ma wątpliwości, że dokumenty te stanowią jeden z najistotniejszych elementów właściwie każdej restrukturyzacji. W końcu – jak sama nazwa wskazuje – najważniejszym celem ich sporządzania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, co należy zrobić, aby osiągnąć cele postępowania: a więc oddłużenie przedsiębiorcy i zachowanie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Z tego względu plan restrukturyzacji zawsze powinien zostać solidnie przygotowany. Dotyczy to przede wszystkim prawidłowej oceny źródeł kryzysu nadmiernego zadłużenia restrukturyzowanego dłużnika oraz wybrania optymalnych sposobów wyjścia z niego. Dlatego plan ten powinien zawsze ściśle odnosić się do realiów danej sprawy oraz wybranego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego. Jednocześnie przygotowując plan restrukturyzacji, trzeba pamiętać, że ustawodawca jasno określił jego obligatoryjne elementy.

Przeczytaj także: Wniosek o restrukturyzację – omawiamy, co powinno się w nim znaleźć

Wstępny plan restrukturyzacyjny – kiedy jest konieczny i co musi zawierać?

Prawo restrukturyzacyjne stanowi, że wstępny plan restrukturyzacyjny należy załączyć do wniosku o otwarcie:

 • Przyspieszonego postępowania układowego;
 • Postępowania układowego;
 • Postępowania sanacyjnego (z wyjątkiem sytuacji, gdy o to postępowanie wnioskuje wierzyciel)

Nie ma więc wątpliwości, że decydujący się na skorzystanie z tych rodzajów restrukturyzacji muszą liczyć się z koniecznością opracowania wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Natomiast do obowiązkowych elementów przedmiotowego planu ustawodawca zaliczył:

 • Analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 • Wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 • Wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych;
 • Sprawozdanie finansowe dłużnika sporządzone na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku.

Każdy z tych elementów musi znaleźć się we wstępnym planie restrukturyzacyjnym. Nie oznacza to jednak, iż nie można go rozszerzyć także o inne kwestie. Nie ma więc przeszkód do szerszego opracowania wstępnego planu restrukturyzacyjnego, a decyzję w tym zakresie podejmuje dłużnik właściwie swobodnie.

plan restrukturyzacji - koszty

Wstępny – a więc jaki? – plan restrukturyzacji

Kluczem do zrozumienia istotny wstępnego planu restrukturyzacyjnego jest przymiotnik „wstępny”. Właściwie wszystkie elementy planu – z wyjątkiem analizy przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika – mają mieć właśnie charakter „wstępny”, czyli przygotowawczy do czegoś. W tym przypadku do restrukturyzacji.

Wychodząc więc od diagnozy postawionej w analizie przyczyn sytuacji ekonomicznej, w której znalazł się dłużnik, autor wstępnego planu restrukturyzacyjnego musi przedstawić podstawowe narzędzia służące wyjściu ze stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. Oczywiście proponowane metody muszą być zgodne z tym, co można przeprowadzić w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Aczkolwiek należy pamiętać, że katalog takich środków został przez ustawodawcę pomyślany, jako bardzo szeroki. Oddłużenie może nastąpić właściwie w każdy dopuszczalny prawem sposób.

Warto przeczytać: Prawo restrukturyzacyjne. O czym musisz wiedzieć?

Rola i elementy planu restrukturyzacyjnego

Analogicznie do powyżej omówionych zagadnień można potraktować problematykę planu restrukturyzacyjnego. Zgodnie z przepisami sporządza go:

 • Nadzorca układu – w postępowaniu o zatwierdzenie układu;
 • Nadzorca sądowy – w przyspieszonym postępowaniu układowym i w postępowaniu układowym;
 • Zarządca – w postępowaniu sanacyjnym

Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach – za zgodą sędziego-komisarza – można zlecić sporządzenie tego planu osobom trzecim. Jest to uzasadnione szczególnie w bardziej rozbudowanych sprawach, dotyczących dużego przedsiębiorstwa. Zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że w planie tym należy ująć aż jedenaście różnych zagadnień. Są nimi:

 • Opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;
 • Analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 • Prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
 • Pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 • Harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
 • Informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
 • Opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 • Projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach;
 • Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu;
 • Imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego;
 • Datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Podstawa do działania w ramach restrukturyzacji

Jasne więc jest, że plan restrukturyzacyjny jest podstawą przeprowadzenia postępowania, swoistym „planem działania” zarówno dla dłużnika i wierzycieli, jak i sądowych oraz pozasądowych organów procedury restrukturyzacyjnej. Dzięki temu – mówiąc nieco wprost – wszyscy zainteresowani mogą dowiedzieć się czego spodziewać w czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego.

plan restrukturyzacyji a sprawozdanie

Z tego względu plan restrukturyzacyjny firmy powinien zostać naprawdę solidnie przygotowany. Warto odnieść się w nim do ekonomicznych i prawnych możliwości oddłużenia przedsiębiorcy i uzdrowienia jego sytuacji gospodarczej. Stąd plan ten powinien zawsze być sporządzany przez najlepszych ekspertów od restrukturyzacji, przy wykorzystaniu wszelkich materiałów i dokumentów związanych z funkcjonowaniem danego przedsiębiorstwa – w tym zwłaszcza księgowych.

Zobacz też: Oddłużanie firmy krok po kroku. Omawiamy dostępne możliwości

Plan restrukturyzacji a sprawozdanie finansowe spółki

Dobrą bazą, na jakiej może powstać plan restrukturyzacji spółki, jest, chociażby jej sprawozdanie finansowe. W dokumencie tym znajduje się spora część informacji, które są niezbędne do stworzenia zarówno wstępnego planu restrukturyzacji, jak i planu tego postępowania. Dzięki sięgnięciu do sprawozdania finansowego opracowujący te plany nie musi od podstaw gromadzić szeregu informacji, bez których nie jest możliwe zdiagnozowanie sytuacji przedsiębiorstwa oraz wypracowanie właściwych środków restrukturyzacji.

Oczywiście wsparciem przy przygotowaniu przedmiotowych planów są także inne dokumenty księgowe. Swoją drogą to kolejny argument na rzecz rzetelnego prowadzenia księgowości. Dzięki temu wszystkie potrzebne przy restrukturyzacji dane są zebrane właściwie w jednym miejscu. W końcu konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji może przydarzyć się właściwie każdemu przedsiębiorcy.

Zakończenie

Zarówno we wstępnym planie restrukturyzacyjnym, jak i w planie restrukturyzacyjnym chodzi przede wszystkim o określenie przyczyn nadmiernego zadłużenia przedsiębiorcy oraz wypracowanie najlepszych metod restrukturyzacji. Dlatego są to jedne z najistotniejszych dokumentów, jakie należy opracować najpierw na etapie przygotowywania określonych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, a następnie ich prowadzenia.

Z tego względu pomiędzy tymi dokumentami zachodzi ścisła relacja, a ich właściwe napisanie może zdecydować o sukcesie postępowania. Stąd pisząc je, warto oprzeć się na pewnych źródłach świadczących o kondycji przedsiębiorcy. Warto skorzystać z dokumentów księgowych np. sprawozdania finansowego spółki.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link