Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Jakie są koszty restrukturyzacji? Odpowiada ekspert

Koszty restrukturyzacji to jedna z najważniejszych okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę, planując postępowanie. Z jakimi więc wydatkami musisz się liczyć? Na to pytanie odpowie ekspert.

Spis treści:

 1. Koszty restrukturyzacji – podstawowe elementy
 2. Koszty sądowe w restrukturyzacji – o czym nie wolno zapominać?
 3. Wynagrodzenie nadzorcy i zarządcy sądowego
 4. Wynagrodzenie nadzorcy układu oraz prawnika wspierającego dłużnika
 5. Zakończenie

W przypadku każdego postępowania prowadzonego wobec organów państwowych (a restrukturyzacja nie jest tu wyjątkiem) weź pod uwagę, z jakimi kosztami wiąże się jego zainicjowanie oraz poprowadzenie. W przypadku poszukiwania odpowiedzi, na pytanie ile kosztuje restrukturyzacja firmy, musisz przeanalizować szereg różnych czynników. Dopiero ich zsumowanie pozwoli na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. O czym więc należy pamiętać, szacując koszty restrukturyzacji? 

KPR – baner formularz kontaktowy

Koszty restrukturyzacji – podstawowe elementy

Zastanawiając się, jakie są koszty restrukturyzacji, z którymi liczy się dłużnik mający zamiar zainicjować postępowanie restrukturyzacyjne, wskazujemy dwa podstawowe elementy. Są to koszty postępowania restrukturyzacyjnego oraz ewentualnego wsparcia ze strony profesjonalnego prawnika. Pierwszą kategorię kosztów ściśle określają przepisy prawa – zwłaszcza ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Druga zaś stanowi domenę ustaleń, jakie muszą zostać poczynione pomiędzy dłużnikiem a wybranego przez niego prawnikiem.

Przed złożeniem wniosku o otwarcie któregokolwiek z postępowań restrukturyzacyjnych, warto precyzyjnie oszacować koszty, jakie mogą wiązać się z podjęciem takiej decyzji. Dzięki temu możliwe jest ustalenie, czy koszty restrukturyzacji kształtują się na poziomie pozwalającym przyjąć, że wszczęcie tego rodzaju postępowania – z punktu widzenia sytuacji, w jakiej znalazł się dłużnik – w ogóle jest opłacalne. Po przeprowadzeniu takiej analizy może się bowiem okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie oddłużenie przedsiębiorstwa w innym trybie, niż sprawa restrukturyzacyjna. 

Dowiedz się więcej: Plan restrukturyzacji – czym jest i co powinien zawierać?

Koszty sądowe w restrukturyzacji – o czym nie wolno zapominać?

Poszukując odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje restrukturyzacja firmy, rozpocznij od zbadania wysokości różnego rodzaju opłat sądowych, jakie poniesiesz w związku ze złożeniem wniosku restrukturyzacyjnego oraz prowadzeniem samego postępowania. W pierwszym przypadku należy liczyć się przede wszystkim z opłatą od złożenia wniosku. W sprawach restrukturyzacyjnych – co do zasady – wynosi ona 1000 złotych. Wyjątkiem od tej reguły jest jedynie uproszczony wniosek i otwarcie postępowania sanacyjnego, który kosztuje 200 złotych.

Prowadząc postępowanie sądowe – podobnie, jak w przypadku innych spraw cywilnych – musisz mieć na uwadze wydatki sądowe. Związane są one przykładowo z koniecznością (w praktyce niewystępującej zbyt często) skorzystania z opinii biegłego. Koszt jej sporządzenia, opiewający najczęściej na kilka tysięcy złotych, pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Dłużnik jednak zostaje zobowiązany do zapłaty zaliczki na poczet tychże kosztów. Na zakończenie postępowania sąd przeprowadza dokładne rozliczenie. Jeżeli okaże się, że suma uiszczonych zaliczek jest zbyt niska, aby pokryć całość wydatków, dłużnik będzie musiał dopłacić różnicę.

Warto przeczytać: Restrukturyzacja – wyjaśniamy co to jest i jakie są jej rodzaje

Wynagrodzenie nadzorcy i zarządcy sądowego

W sprawach, w których powołuje się nadzorcę i/lub zarządcę sądowego, miej na względzie także obowiązek uregulowania kosztów ich pracy. Przy okazji informacje dotyczące tego, jak kalkuluje się te koszty, są istotne dla zastanawiających się, ile zarabia doradca restrukturyzacyjny. Otóż obliczając wynagrodzenie nadzorcy i zarządcy sądowego patrzymy na cztery elementy składowe, wyznaczające zasadnicze koszty restrukturyzacji.

Pierwszym z nich jest część zależna od liczby wierzycieli biorących udział w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ustawodawca określił w tym obszarze sześć szczegółowych kategorii odnoszących się do spraw, w których występuje od mniej niż 10 wierzycieli, aż po 1000 jednostek. W przypadku najmniej rozbudowanych restrukturyzacji nadzorca i zarządca otrzymują jedną podstawę wynagrodzenia. W sytuacji tych najbardziej skomplikowanych może ich być aż dwanaście. Oczywiście pomiędzy tymi skrajnymi wartościami jest jeszcze szereg innych, związanych ze stopniowym wzrostem liczby wierzycieli.

Podstawą wynagrodzenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie – za rok poprzedni w stosunku do tego, w którym prowadzi się restrukturyzację – ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Drugą część wynagrodzenia nadzorcy sądowego oraz zarządcy uzależnia się od sumy wierzytelności przysługującej wierzycielom biorącym udział w postępowaniu. Także w tym przypadku ustawodawca przewidział sześć kategorii. W ramach pierwszej z nich mieszczą się wierzytelności o łącznej wartości do 100 000 złotych. Wówczas nadzorcy i zarządcy przysługuje jedna podstawa wynagrodzenia. Natomiast aż dwanaście podstaw przysługuje im w postępowaniach dotyczących wierzytelności opiewającej na kwotę przeszło 500 000 000 złotych.

Trzecią część wynagrodzenia nadzorcy i zarządcy ustala sąd restrukturyzacyjny, biorąc pod uwagę:

 • rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego,
 • zakres czynności podejmowanych przez nadzorcę oraz zarządcę sądowego w toku postępowania, 
 • zakres pracy włożonej w osiągnięcie celu postępowania.

Co prawda, sąd restrukturyzacyjny cieszy się swobodą przy podejmowaniu decyzji w zakresie omawianej tu części wynagrodzenia nadzorcy i zarządcy. Nigdy jednak nie powinien on abstrahować od realiów prowadzenia danej sprawy oraz jej uwarunkowań ekonomicznych. Poza tym część ta nigdy nie może przekroczyć dziesięciu podstaw wynagrodzenia, co ogranicza koszty restrukturyzacji.

Zasada ta ma zastosowanie także w przypadku kalkulowania ostatniego elementu wynagrodzenia omawianych tu organów postępowania. Jest to część ustalana w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od nadzorcy i zarządcy sądowego, postępowanie trwa dłużej niż dwanaście miesięcy. Dopiero zsumowanie tych segmentów pozwala na ustalenie dokładnej wysokości wynagrodzenia nadzorcy i zarządcy sądowego.

Sprawdź także: Doradca restrukturyzacyjny – jakie ma kompetencje i jak nim zostać?

Wynagrodzenie nadzorcy układu oraz prawnika wspierającego dłużnika

W postępowaniu o zatwierdzenie układu – które obecnie, zwłaszcza po zmianach wynikających z noweli Prawa restrukturyzacyjnego, która weszła w życie 1 grudnia br., jest najpopularniejszym rodzajem restrukturyzacji – należy skorzystać z usług, jakie świadczy doradca restrukturyzacyjny. Zarobki ustala się w umowie łączącej go z dłużnikiem. Tym samym są one uzależnione od ustaleń poczynionych pomiędzy restrukturyzowanym podmiotem a samym doradcą. Stąd bardzo trudno wskazać tu na jakieś generalne rozwiązania, choć najczęściej wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego – co przekłada się na ogólne koszty restrukturyzacji – w postępowaniu układowym również jest uzależnione od rozmiarów samego postępowania.

Podobnie ustala się wynagrodzenie profesjonalnego prawnika, z którego usług zdecydował się skorzystać dłużnik. Co prawda nie ma on takiego obowiązku, jednak wsparcia prawnika może okazać się nieocenione dla osiągnięcia celów postępowania. Szczególnie gdy pomyślimy o wręcz ogromnej skali trudności, z którymi wiąże się każda restrukturyzacja.

Przeczytaj również: Tymczasowy nadzorca sądowy – kim jest i jakie są jego zadania?

Zakończenie

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy? Dokładne określenie kosztów restrukturyzacji możliwe jest tylko wówczas, gdy precyzyjnie przeanalizuje się sytuację, w której znalazł się dłużnik, zwłaszcza skalę prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz strukturę i wielkość zadłużenia. Doradca restrukturyzacyjny pobiera wynagrodzenie, którego wielkość zależy od przedmiotu i wagi sprawy. Można bez ryzyka błędu wskazać na podstawową zasadę. Mianowicie, im obydwa te parametry są wyższe, tym wyższe okażą się koszty postępowania restrukturyzacyjnego. 

Myśląc o restrukturyzacji, pamiętaj, że jest to postępowanie skierowane na optymalne oddłużenie przedsiębiorcy oraz uratowanie go przed koniecznością ogłoszenia upadłości. Dlatego koszty tego postępowania przeważnie i tak nie są zbyt dotkliwe w zestawieniu ze skutkami braku wdrożenia odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link