Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Kto pomaga wyjść z długów przedsiębiorcom? Podpowiadamy!

Kto pomaga wyjść z długów? Statystyki pokazują, że jest to pytanie, które nurtuje coraz więcej osób i podmiotów, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą. W końcu jest to naturalny efekt rosnącego poziomu zadłużenia. Radca prawny zajmujący się oddłużaniem wyjaśnia, jak znaleźć pomoc w problemach z regulowaniem zobowiązań.

Spis treści:

Bez wątpienia korzyści z oddłużenia są o wiele większe, niż z trwania w długach, które prędzej czy później powoduje upadłość. Dlatego każdy dłużnik powinien poznać odpowiedź na pytanie, kto pomaga wyjść z długów? Jak znaleźć specjalistę od takich problemów? Okazuje się, że tylko profesjonalna pomoc w oddłużaniu może przynieść spodziewane rezultaty. Dlatego wskażę kilka najważniejszych okoliczności, którymi warto kierować się, wybierając prawnika od zadłużenia.

KPR – baner formularz kontaktowy

Kto pomaga wyjść z długów? Jak znaleźć dobrego specjalistę?

Pytanie o to, kto pomaga wyjść z długów, powinien zadać sobie każdy, kto obawia się problemów ze spłatą swojego zadłużenia bądź już ma tego rodzaju trudności. Dotyczy to zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Zawsze wyjście z zadłużenia jest tym prostsze, im szybciej zostaną podjęte odpowiednie działania zmierzające do oddłużenia. Działają tu dwie podstawowe zasady:

 • Zwlekanie z oddłużeniem powodują pogłębianie się trudności z bieżącym regulowaniem zobowiązań, prowadząc w konsekwencji do konieczności ogłoszenia upadłości;
 • W większości przypadków najlepszym sposobem na oddłużenie jest skorzystanie z postępowania restrukturyzacyjnego bądź – w przypadku konsumentów – analogicznej procedury.

W związku z tym najlepszą pomoc w wyjściu z długów świadczy ten, kto dobre rozumie powyższe uwarunkowania, a jednocześnie ma doświadczenie w skutecznym oddłużaniu. Innymi słowy, najlepiej szukać wsparcia w wyjściu z długów u tego, kto niejednego dłużnika wyprowadził na finansową prostą. 

Doświadczenie w prowadzeniu takich spraw jest tym bardziej istotne, gdy weźmie się pod uwagę, że oddłużanie to rozbudowany, skomplikowany i złożony proces, wymagający posiadający odpowiednich kompetencji prawnych i ekonomicznych. Dopiero prawnik, a najczęściej cała kancelaria prawna grupująca szereg świetnych specjalistów, daje gwarancję na pomoc w wyjściu z długów

Metody oddłużania przedsiębiorców

W przypadku przedsiębiorców najlepszym sposobem na oddłużenie jest sięgnięcie po postępowanie restrukturyzacyjne. Stosownie do art. 3 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Pomoc z długami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego polega na przeprowadzeniu jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych:

 • Postępowania o zatwierdzenie układu;
 • Przyspieszonego postępowania układowego;
 • Postępowania układowego;
 • Postępowania sanacyjnego.

Z postępowania restrukturyzacyjnego może skorzystać przedsiębiorca, który popadł w stan niewypłacalności – czyli utracił zdolność wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – bądź znalazł się w stanie zagrożenia niewypłacalnością, co z kolei oznacza, że sytuacja ekonomiczna dłużnika wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Oczywiście zadłużony przedsiębiorca nie ma obowiązku korzystania z restrukturyzacji. Zainicjowanie tego rodzaju procedury jest jego decyzją, choć należy pamiętać, że w określonych przypadkach prawo wnioskowania o restrukturyzację przysługuje także wierzycielom. W każdym razie regułą jest, że przedsiębiorca może swobodnie obierać strategię oddłużenia, także korzystając z innych metod, niż restrukturyzacja.  

Zobacz także: Dobry prawnik od długów – jaki powinien być?

długi pomoc

Korzyści płynące z restrukturyzacji

Skoro, pomoc w wyjściu z długów przedsiębiorcy najczęściej polega na zainicjowaniu postępowania restrukturyzacyjnego, warto zastanowić się nad korzyściami płynącymi z restrukturyzacji. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim:

 • Restrukturyzacja wiąże się z grupowym dochodzeniem roszczeń przez wierzycieli. Tym samym dłużnik dzięki tej procedurze nie „spotyka się” indywidualnie z każdym z wierzycieli;
 • Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego pozwala na zawieszenie prowadzonych przez komorników postępowań egzekucyjnych oraz zakaz wszczynania kolejnych egzekucji;
 • Restrukturyzacja zobowiązań w drodze układu przeważnie wiąże się ze zmianą treści samych zobowiązań, w tym na rezygnacji przez wierzycieli z części swoich roszczeń;
 • Postępowanie restrukturyzacyjne zmierza do uniknięcia upadłości, czyli w praktyce do umożliwienia zadłużonemu przedsiębiorcy kontynuowania swojej działalności gospodarczej.

Jak zrestrukturyzować swoje długi?

Długi – pomoc w pozbywaniu się ich zawsze musi być poparta pogłębioną analizą źródeł zadłużenia – stawiają przedsiębiorcę w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej. W związku z tym podstawowe korzyści płynące z postępowania restrukturyzacyjnego dotyczą właśnie tego obszaru: poprawy kondycji ekonomicznej firmy. Dlatego tak istotną sprawą są dopuszczalne możliwości restrukturyzacji, jakie można zawrzeć w układzie. 

Ustawodawca jako przykłady propozycji układowych mogących być przedmiotem głosowania wierzycieli, podaje:

 • odroczenie terminu wykonania;
 • rozłożenie spłaty na raty;
 • zmniejszenie wysokości;
 • konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;
 • zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

W żadnym razie nie jest to katalog kompletny. Każda metoda restrukturyzacji, która jest zgodna z prawem, może zostać wykorzystana w postępowaniu restrukturyzacyjnym. 

pomoc z długami

Podział wierzycieli na grupy w postępowaniu restrukturyzacyjnym

W bardziej rozbudowanych postępowaniach restrukturyzacyjnych rozwiązaniem, które ułatwia osiągnięcie oddłużenia, jest podział wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów. Taki podział zawsze musi mieć charakter obiektywny, a ustawodawca – znowuż tytułem przykładu – podaje podział na:

 • Wierzycieli, którym przysługują wierzytelności ze stosunku pracy i którzy wyrazili zgodę na objęcie ich układem;
 • Rolników, którym przysługują wierzytelności z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego;
 • Wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na składnikach majątku dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a także przez przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa, i którzy wyrazili zgodę na objęcie ich układem;
 • Wierzycieli będących wspólnikami lub akcjonariuszami dłużnika będącego spółką kapitałową, posiadających udziały lub akcje spółki zapewniające co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu akcjonariuszy – nawet gdyby przysługiwały im inne kategorie wierzytelności.

Co istotne, poszczególnym grupom wierzycieli można złożyć zróżnicowane propozycje układowe, jednak nigdy nie może prowadzić to m.in. do pokrzywdzenia wierzycieli.

Przeczytaj także: Na czym polega analiza finansowa firmy?

pomoc z długami

Jak znaleźć pomoc w zadłużeniu? Krótkie podsumowanie

Pomoc w zadłużeniu wymaga profesjonalizmu, wynikającego ze sporej wiedzy ekonomicznej i prawniczej oraz dużego doświadczenia w rozwiązywaniu tego rodzaju problemów – zarówno po stronie konsumentów, jak i przedsiębiorców. Tylko połączenie tych cech pozwala na opracowanie i wdrożenie strategii oddłużenia konkretnego dłużnika. Stąd najlepszym rozwiązaniem jest poszukiwanie wsparcia w wyjściu z zadłużenia w kancelariach prawnych od dawna specjalizujących się w takich zagadnieniach, a zwłaszcza w prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link