Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Jak wystawić weksel? Instrukcja krok po kroku

Weksel to papier wartościowy, którego wystawianie zostało ściśle uregulowane przez prawo. Przeważnie jest on wykorzystywany do zabezpieczenia zobowiązań. Jednak bez spełnienia warunków formalnych przewidzianych dla weksli jego sporządzenie na niewiele się przyda. Jak zatem wystawić taki dokument? O czym nie wolno zapomnieć? Na te pytania odpowie radca prawny. 

Z lektury poniższego tekstu dowiesz się przede wszystkim:

 • Jakie wymagania musi spełniać weksel, aby był w pełni zgodny z prawem?
 • O czym pamiętać wystawiając taki dokument?
 • Jakie są konsekwencje wystawienia weksla niezgodnie z zasadami?

Spis treści:

 1. Weksel – definicja i zastosowanie
 2. Jak wystawić weksel? Instrukcja krok po kroku
 3. Druk weksla – czy to trudne zadanie?
 4. Teraz wiesz, jak wystawić weksel!

Papiery wartościowe spełniają niezwykle istotną funkcję w obrocie gospodarczym, będąc m.in. środkiem płatniczym czy popularnym sposobem zabezpieczenia zobowiązań. Wśród nich jednym z najczęściej wykorzystywanych – także przy ubieganiu się o różnego rodzaju dotacje czy wsparcie publiczne dla prowadzących działalność gospodarczą – są weksle. Kwestie związane z ich wystawianiem oraz elementy, jakie muszą zawierać, są ściśle uregulowane przez prawo. Zapraszam do lektury poniższego tekstu, w którym krótko wyjaśnię, jak poprawnie wystawić taki dokument! 

Weksel – definicja i zastosowanie

Weksel – co to? To niezwykle istotne pytanie dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Odpowiedź na to zagadnienie na szczęście jest dość prosta – to jeden z najczęściej spotykanych papierów wartościowych. Ujmując rzecz w pewnym uproszczeniu weksel to pisemne zobowiązanie do spełnienia ściśle określonego świadczenia. Przeważnie ten papier wartościowy służy zabezpieczaniu prawidłowej realizacji zawartej umowy. Kiedy pojawiają się jakieś perturbacje przy jej wykonywaniu ten, kto otrzymał ten dokument, może zażądać jego realizacji, np. poprzez zapłatę pewnej sumy pieniędzy.

Weksel dzieli się na różne rodzaje. Najczęściej stosuje się:

 • weksel trasowany (ciągniony) – w tym dokumencie wystawca weksla wskazuje trasanta, a więc osobę, która ma uregulować wskazaną należność na rzecz remitenta, czyli podmiotu uprawnionego do otrzymania zobowiązania z weksla;
 • weksel in blanco – to papier wartościowy, który nie zawiera wszystkich elementów weksla, a jedynie dane wystawcy i jego podpis. Posiadacz takiego weksla ma prawo samodzielnie wpisać sumę, na jaką on opiewa. Tym samym tego rodzaju dokument to z jednej strony świetny sposób na zabezpieczenie zobowiązania, z drugiej zaś niezwykle niebezpieczny instrument dla jego wystawcy;
 • weksel własny – polegający na tym, że to jego wystawca zobowiązuje się osobiście spełnić wskazane w nim świadczenie.

Zobacz także: Jak napisać pozew o niezapłaconą fakturę?

Jak wystawić weksel? Instrukcja krok po kroku

To, jak wystawić weksel, zależy od szeregu okoliczności. W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że może go wystawić zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna oraz jednostka organizacyjna posiadająca jedynie zdolność prawną. Natomiast sam druk weksla musi zostać dostosowany do jego rodzaju oraz do wymagań stawianych przez ustawę – Prawo wekslowe. Przykładowo weksel własny zawiera:

 • nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
 • przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
 • oznaczenie terminu płatności;
 • oznaczenie miejsca płatności;
 • nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
 • oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;
 • podpis wystawcy wekslu.

Zastanawiając się, jak napisać weksel nie wolno zapominać o tym, że zgodnie z Prawem wekslowym brak chociaż jednego z powyższych elementów oznacza, iż sporządzony dokument nie zostanie uznany za weksel własny. Natomiast weksel trasowany musi się składać z:

 • nazwy „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
 • polecenia bezwarunkowego zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
 • nazwiska osoby, która ma zapłacić (trasata);
 • oznaczenia terminu płatności;
 • oznaczenia miejsca płatności;
 • nazwiska osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
 • oznaczenia daty i miejsca wystawienia wekslu;
 • podpisu wystawcy wekslu.

Również w tym przypadku brak któregokolwiek z powyższych elementów powoduje, że wystawiony dokument nie może zostać uznany za weksel trasowany

Druk weksla – czy to trudne zadanie?

Kwestię: weksel – jak wystawić ten dokument? – wyjaśnię w poniższym fragmencie. Jest on wysoce sformalizowanym papierem wartościowym, dlatego wystawiając go, zawsze trzeba zachowywać wszelkie wymogi i formalności wynikające z przepisów Prawa wekslowego oraz innych ustaw i rozporządzeń. Skoro zaś niezachowanie tych wymagań prowadzi do nieważności weksla, to zawsze warto skorzystać z gotowych formularzy tego rodzaju dokumentów. Są one co prawda łatwo dostępne w Internecie, jednak nigdy nie należy korzystać z nich bezrefleksyjnie. Zawsze trzeba sprawdzić ich poprawność.

Wypełniając wzór weksla, należy zadbać o poprawne wpisanie w nim wszystkich danych – zwłaszcza wystawcy weksla, uprawnionego do otrzymania świadczenia poręczonego wekslem oraz precyzyjnego określenia sumy, na jaką został wystawiony. W przeciwnym razie może okazać się, że ten papier wartościowy będzie opiewał na inną sumę niż ta, którą założył wystawca weksla. 

Do najczęściej spotykanych błędów przy wypełnianiu weksla można zaliczyć:

 • brak informacji o miejscu i dacie wystawienia weksla;
 • nieumieszczenie pieczątki osoby podpisującej weksel w imieniu osoby prawnej, np. prezesa zarządu;
 • złożenie pod wekslem podpisów przez osoby nieuprawnione do składania tego rodzaju oświadczeń w imieniu osoby prawnej;
 • nieczytelne wpisanie niezbędnych danych;

Bardzo często wystawienie weksla jest obowiązkowe dla podmiotu korzystających z różnego rodzaju programów czy kredytów dedykowanych przedsiębiorcom, dystrybuowanych np. przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W takich okolicznościach w dokumentacji projektu przeważnie od razu znajduje się wzór weksla. Zadaniem beneficjenta jest jego wypełnienie i podpisanie, co oznacza ustanowienie zabezpieczenia realizacji umowy. 

Oczywiście również w tym obszarze przedsiębiorca powinien zachować ostrożność i wykazać się dużą uwagą. Wypełnienie i złożenie podpisu pod takim wekslem ma daleko idące konsekwencje – i to nie tylko na etapie realizacji samego projektu, ale również po zakończeniu wykonywania umowy. Z tego względu, często dobrym pomysłem okazuje się skonsultowanie treści umowy dofinansowania lub kredytu, a także dołączonego do niego weksla z zawodowym prawnikiem. Przykładowo z adwokatem lub radcą prawnym zajmującą się tematyką weksli oraz dofinansowań do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Przeczytaj także: Opóźniona płatność ZUS – co robić w takiej sytuacji?

Teraz wiesz, jak wystawić weksel!

Weksel to papier wartościowy, którego najważniejszym celem pozostaje zabezpieczenie określonego zobowiązania. Wyróżnia się wiele rodzajów weksli, jednak do najczęściej spotykanych zalicza się weksel własny, weksel in blanco oraz weksel trasowany. Trzeba pamiętać, że musi on zostać sporządzony zgodnie ze ściśle określonymi przez prawo wymaganiami. Bez tego, przeważnie nie wywołuje skutków prawnych. Dlatego korzystając z różnego rodzaju wzorów weksli, dostępnych w Internecie, zawsze należy zachować ostrożność, badając zarówno poprawność wzorca, jak i dbając o jego prawidłowe i skrupulatne wypełnienie. Zwłaszcza w zakresie sumy, na jaką weksel opiewa. Bez tego wystawca może nabawić się bardzo poważnych problemów, powodujących daleko idące i niezwykle negatywne skutki. Dlatego dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy zawodowego prawnika zajmującego się tematyką weksli. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link