Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Giełda długów – co to jest i jak działa?

Giełda długów stanowi narzędzie często wykorzystywane w celu poprawy efektywności windykacji zadłużenia. Dodatkowo stanowi wsparcie dla firm zajmujących się przejmowaniem należności. Jednocześnie legalność działalności giełdy długów w dużej mierze zależy od formy prawnej, w jakiej ona funkcjonuje. 

W związku z tym z lektury poniższego tekstu dowiesz się m.in.: 

 • Co to dokładnie jest giełda długów?
 • Na jakich zasadach przetwarza ona dane osobowe dłużników?
 • Kto może skorzystać z giełdy długów?
 • Zagadnienia te wyjaśni radca prawny?

Spis treści:

 1. Giełda długów – co to?
 2. Jak działa giełda dłużników?
 3. Giełda długów osób prywatnych – czy warto?
 4. Wiesz już, jak działa giełda wierzytelności!

Odzyskiwanie należności przez wierzycieli oraz działania oddłużeniowe podejmowane przez samych zadłużonych, to zawsze skomplikowane procesy. Ich powodzenie zależy od wielu zmiennych, a nierzadko również od skorzystania z odpowiednich instrumentów wsparcia. Jednym z nich może być giełda długów. Na czym dokładnie polega to rozwiązanie? Czym się ono charakteryzuje? Okazuje się, że odpowiednią wiedzę w tym zakresie powinni poznać nie tylko obecni, ale również przyszli dłużnicy i wierzyciele. W końcu nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie posłużyć się taką giełdą. Dlatego w poniższym wpisie wyjaśnię meandry jej działania. Zapraszam do lektury! 

Giełda długów – co to?

Giełda długów, to platforma internetowa, oferująca możliwość przeprowadzenia cesji wierzytelności, a więc mówiąc potocznie jej zakupu. Dlatego tego rodzaju portale bywają również określane, jako giełda wierzytelności. Jednak z punktu widzenia przepisów prawa zmiana wierzyciela oraz zmiana dłużnika to dwie odrębne instytucje prawne, uregulowane w Kodeksie cywilnym. Skoro na nich opiera się internetowa giełda długów, to warto bliżej poznać te unormowania.

Zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. 

Ponadto wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Z praktycznego punktu widzenia należy pamiętać, że jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony.

Natomiast jeżeli chodzi o przejęcie długu, to – stosownie do art. 519 § 1 Kodeksu cywilnego osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony. Przejęcie długu może nastąpić:

 • przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron;
 • przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna.

Handel długami zawsze musi zostać dostosowany do tego, czy mamy do czynienia z przelewem wierzytelności, czy też z przejęciem długu. Od tego w dużej mierze zależą formalności, jakie trzeba załatwić przy sprzedaży długu. Na czym zaś dokładnie polega sama giełda długów? Na jakich zasadach działania? Wszystko wyjaśnimy! 

Dowiedz się więcej: Układ ratalny ZUS – ile rat możesz dostać?

Jak działa giełda dłużników?

Krajowa giełda długów pozwala na handel długami bez wychodzenia z domu. Wszystko odbywa się za pomocą specjalnej platformy internetowej, na której publikowane są ogłoszenia oferujące sprzedaż zadłużenia. Z tego względu internetowa giełda wierzytelności zawiera informacje o dłużnikach – czyli dane pozwalające na ich identyfikację, np. imię, nazwisko/nazwa – oraz ich zadłużeniu, w tym zwłaszcza o jego wysokości (przeważnie wyróżnia się należność główną i narosłe od niej odsetki). 

Internetowa giełda długów najczęściej jest wykorzystywana przez wierzycieli, którzy chcą jak najszybciej odzyskać swoje wierzytelności. Wiadomo, że przeprowadzenie właściwych procedur egzekucyjnych wymaga sporego czasu, a ich wynik często pozostaje niepewny. Właśnie dlatego wielu wierzycieli decyduje się na ich sprzedaż. Wówczas pierwotny wierzyciel od razu otrzymuje umówioną sumę pieniędzy, natomiast egzekucją wierzytelności zajmuje się podmiot, który ją nabył. 

Jednocześnie giełda długów odgrywa pewną rolę w procesie windykacji należności. Niekiedy sam fakt ujawnienia danych dłużnika oraz wielkości jego zadłużenia w publicznie dostępnym rejestrze motywuje go do spłaty. W końcu funkcjonowanie w przestrzeni internetowej tego rodzaju informacji znacznie zmniejsza wiarygodność dłużnika, utrudniając mu przykładowo pozyskiwanie nowych klientów czy zaciąganie kolejnych zobowiązań, w tym krótkoterminowych. 

Sama zatem wola wierzyciela, aby giełda wierzytelności przestała przetwarzać jego dane osobowe, nie wystarcza. To z kolei determinuje kolejne pytania: czy giełda długów jest legalna? Czy warto korzystać z giełdy wierzytelności?

Giełda długów osób prywatnych – czy warto?

Ustalenie, czy giełda długów jest legalna, wymaga zbadania formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty świadczące tego rodzaju usługi. Jeżeli giełda długów działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, to publikowanie przez nią danych dłużników jest w pełni legalne. Wynika to z faktu, że w takich okolicznościach internetowa giełda długów jest biurem informacji gospodarczej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy przedmiotem działalności takiego biura jest pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegające na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywaniu i ich ujawnianiu.

Dla prawidłowego funkcjonowania obrotu ważne jest, aby każde takie biuro w swojej firmie/nazwie używało określenia „biuro informacji gospodarczej”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „BIG”. Jednocześnie zakazane jest używanie wyrazów „biuro informacji gospodarczej” oraz skrótu „BIG” w oznaczeniu lub reklamie przedsiębiorców, którzy nie wykonują działalności gospodarczej wskazanej powyżej. W związku z tym stosunkowo łatwo można stwierdzić, czy biuro wierzytelności jest biurem informacji gospodarczej, czy też nim nie jest. Dopiero w drugim z tych przypadków można zakładać, że giełda długów publikuje dane w sposób nielegalny. 

Przeczytaj także: Wniosek o układ ratalny ZUS – jakie przygotować dokumenty?

Natomiast czy warto sięgać po takie narzędzie jak giełda długów? Z pewnością jest to narzędzie niezwykle przydatne z punktu widzenia interesów wierzycieli. Giełda znacząco ułatwia im dochodzenie wierzytelności. Jest ona także pomocą dla zajmujących się ich przejmowaniem. Zwłaszcza internetowa giełda długów znacznie upraszcza przeprowadzenie tego rodzaju transakcji. W związku z tym korzyści płynące z praktycznego stosowania omawianego tu rozwiązania mogą być naprawdę różnorodne

Wiesz już, jak działa giełda wierzytelności!

Giełda wierzytelności to platforma internetowa, dzięki której możliwe jest przeprowadzenie transakcji cesji wierzytelności lub przejęcia długu. Mówiąc zatem w pewnym uproszczeniu, jest to narzędzie, które pozwala na „skup” wierzytelności, zwłaszcza przez instytucje specjalizujące się w ich przejmowaniu. Poza tym giełda długów stanowi wsparcie dla procesu windykacji należności. Dzięki upublicznieniu danych dłużnika oraz wysokości jego zadłużenia nierzadko można efektywnie zmotywować go do spłaty całości należności. Tego rodzaju informacje właściwie zawsze negatywnie wpływają na wiarygodność kredytową danego podmiotu. Stąd dłużnik umieszczony na giełdzie wierzytelności nie raz dokłada wielu starań, aby spłacić pełną kwotę zadłużenia oraz zostać z niej usuniętym. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link