Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Czy windykator może wejść do domu?

Windykacja nigdy nie jest tym samym, co egzekucja, a windykator nie jest komornikiem sądowym. Powstaje zatem pytanie, czy windykator może bez naszego pozwolenia wejść do domu bądź mieszkania, w którym obecnie przebywamy? Co zrobić, gdy windykator przekracza swoje uprawnienia? Co w ogóle może on robić? Biorąc pod uwagę fakt, że windykacja jest coraz częściej stosowana, wszyscy powinni poznać odpowiedzi na te pytania. W końcu każdy z nas może popaść w zadłużenie. Wszystkie wątpliwości rozwieje doświadczony radca prawny. 

Spis treści:

 1. Windykator – kim jest i jakie ma uprawnienia?
 2. Czy windykator może wejść do domu dłużnika?
 3. Czy działania windykatora mogą stanowić wykroczenie lub przestępstwo?
 4. Do czego ma prawo windykator?
 5. Co robić podczas wizyty windykatora?
 6. Windykator wchodzi do domu? Już wiesz, co możesz zrobić!

Wszelkie dostępne wskaźniki pokazują, że problem zadłużenia narasta właściwie z miesiąca na miesiąc. Stąd wierzyciele poszukują coraz bardziej efektywnych sposobów odzyskiwania swoich należności. Niektórzy, zamiast kierować sprawę do sądu, sięgają po usługi firm windykacyjnych. Właśnie dlatego windykatorzy mają coraz więcej pracy. Jakie natomiast są ich uprawnienia? To fundamentalne pytanie, pozwalające ustalić bardziej szczegółowe kwestie, jak chociażby to, czy windykator może wejść do domu bądź mieszkania dłużnika bez jego zgody. Wyjaśnię to w poniższym tekście. Serdecznie zapraszam do lektury! 

Windykator – kim jest i jakie ma uprawnienia?

Windykator jest prywatną osobą zajmującą się odzyskiwaniem długów w imieniu wierzycieli. Na rynku działa sporo firm windykacyjnych, których przedstawiciele zajmują się tego rodzaju działalnością. Niekiedy są to duże spółki, a innym razem jednoosobowe działalności gospodarcze. Zdarza się, że windykatorzy skupują różnego rodzaju wierzytelności, a następnie już we własnym imieniu, jako następcy prawni wierzyciela, próbują skłonić dłużnika do ich uregulowania. 

Dowiedz się więcej: Jak działają systemy Lex i Legalis? Odkrywamy ich tajemnice

Model biznesowy działalności windykatorów jest zróżnicowany, ale jedno jest w nim wspólne: windykator nie ma takich uprawnień jak komornik sądowy. Wyłącznie komornik jest uprawniony do podejmowania czynności egzekucyjnych jak np.:

 • zajęcie mienia ruchomego należącego do dłużnika i jego sprzedaży;
 • licytacji nieruchomości będących własnością dłużnika;
 • zajęcia wynagrodzenia za pracę lub konta bankowego podmiotu objętego postępowaniem egzekucyjnym;
 • wejścia – w razie potrzeby w asyście funkcjonariuszy Policji – na teren nieruchomości należącej do dłużnika.

I tu pojawia się pytanie: czy windykator ma prawo wejść do domu dłużnika

Jeśli chodzi o samą wizytę windykatora, jest ona zazwyczaj próbą nawiązania kontaktu z dłużnikiem w celu ustalenia sposobu spłaty długu. Może on próbować skontaktować się z dłużnikiem osobiście, telefonicznie lub poprzez korespondencję. Windykacja długów musi być przeprowadzana w sposób zgodny z prawem, szanujący prawa i godność dłużnika. Wszelkie działania windykacyjne powinny być realizowane w sposób etyczny i profesjonalny.

Czy windykator może wejść do domu dłużnika?

Skoro windykator nie jest organem państwowym wyposażonym w uprawnienia niezbędne do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, a jedynie osobą prywatną, to po prostu nie może korzystać z tych możliwości, jakie ma komornik w ramach egzekucji. Można zatem śmiało wywnioskować, że windykator po prostu nie może wchodzić bez pozwolenia do domu czy mieszkania dłużnika. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest dobrowolne wyrażenie zgody przez dłużnika na przebywanie windykatora na jego posesji lub w jego mieszkaniu. 

Tym samym windykator powinien natychmiast opuścić teren nieruchomości dłużnika w momencie, gdy osoba zadłużona wyraźnie zasygnalizuje, że nie życzy sobie, aby przebywał on w jego domu, mieszkaniu czy na jego działce. Dłużnik nie musi podawać przyczyn swojej decyzji – wystarczy, że poinformuje windykatora o tym, że jego obecność jest niepożądana i nakaże opuszczenie swojego terenu. Jeżeli zaś windykator nie zastosuje się do tego wezwania, dłużnik ma prawo podjąć odpowiednie działania, w tym nawet wezwać Policję. Może również dojść do tego, że dłużnik złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. 

Czy działania windykatora mogą stanowić wykroczenie lub przestępstwo?

Zgodnie z art. 193 § 1 Kodeksu karnego każdy, kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Wskazane przestępstwo, jak zgodnie przyjmuje doktryna i orzecznictwo, może zostać popełnione jedynie przez tego, kto nie ma żadnego tytułu prawnego do przebywania na prywatnej nieruchomości.

W przypadku, gdy windykator nie opuści terenu należącego do dłużnika po tym, gdy ten mu to nakaże, istnieje duże prawdopodobieństwo, że popełni przestępstwo zakłócenia miru domowego. 

Odpowiedź na pytanie, czy windykator terenowy może wejść do domu, jest już dla nas znana. Wobec tego warto zastanowić się, co może robić taki windykator, aby jego działania były zgodne z prawem? Jakie dokładnie są jego uprawnienia? 

Przeczytaj także: Jak sprawdzić wiarygodność firmy?

Do czego ma prawo windykator?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa windykator nie ma żadnych specjalnych uprawnień. Z pewnością nie wolno mu dokonywać czynności zarezerwowanych dla komornika sądowego – a więc przykładowo wkraczać na posesję dłużnika bez jego woli czy zajmować składniki należącego do jego majątku. Natomiast windykatorowi wolno czynić to, do czego ma prawo każdy wierzyciel. Co oznacza, że windykator może np.:

 • wzywać dłużnika do zapłaty długu;
 • informować dłużnika o skutkach braku uregulowania całości należności, a więc m.in. o możliwości wytoczenia sprawy przed sądem;
 • zawezwać dłużnika do próby ugodowej;
 • skierować sprawę do sądu;
 • złożyć w imieniu dłużnika wniosek o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi.

Co robić podczas wizyty windykatora?

W żadnym wypadku windykatorowi nie wolno zastraszać dłużnika ani zabierać mu jego majątku. Takie działania, obok wspomnianego powyżej naruszenia miru domowego, mogą stanowić przestępstwa, za które windykatorowi grozi odpowiedzialność karna. W przypadku, gdy prowadzący windykację narusza prawo, dłużnik powinien:

 • jednoznacznie i kulturalnie wezwać windykatora do zaprzestania nielegalnych działań;
 • poinformować windykatora o możliwości złożenia zawiadomienia o przestępstwie;
 • wezwać Policję;
 • wezwać na świadków działań windykatora inne osoby bądź zarejestrować przebieg zdarzeń np. za pomocą swojego telefonu.

Dłużnik musi pamiętać o tym, aby jego postępowanie było adekwatne do działań windykatora i do skali ewentualnych naruszeń. 

Windykator wchodzi do domu? Już wiesz, co możesz zrobić!

Windykator nie ma najmniejszego prawa do wchodzenia do domu czy mieszkania dłużnika bez jego wyraźnej zgody. W związku z tym zawsze, gdy dłużnik zażąda od windykatora opuszczenia swojej posesji, ten zawsze powinien to natychmiast uczynić. Jeżeli tego nie zrobi, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że popełni przestępstwo naruszenia miru domowego. Dłużnik ma wtedy prawo złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez windykatora i zażądać jego ścigania. Windykator nie jest komornikiem, a co za tym idzie, nie ma uprawnień takich, jak komornik prowadzących postępowanie egzekucyjne. Może on robić jedynie to, co wierzyciel dążący do odzyskania swoich należności. Jego podstawowym uprawnieniem jest zatem wezwanie dłużnika do zapłaty oraz skierowanie sprawy do sądu, następnie zaś do komornika sądowego w celu wszczęcia egzekucji. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link