Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Jak sprawdzić wiarygodność firmy?

Jak sprawdzić wiarygodność firmy? To pytanie z pewnością należy do jednego z najistotniejszych dla każdego uczestnika obrotu gospodarczego – zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla konsumentów. Na szczęście istnieje kilka prostych i sprawdzonych sposobów na ustalenie poziomu wiarygodności firmy. Wyjaśni je radca prawny, który od razu przekaże sprawdzone sposoby na zbadanie czy firma jest wiarygodna. 

Spis treści:

 1. Ocena wiarygodności firmy – kryteria
 2. Jak sprawdzić wiarygodność firmy?
 3. Sprawdzanie wiarygodności firmy – kto może to zrobić?
 4. Sprawdź wiarygodność firmy – praktyczne porady
 5. Wiarygodność firmy – o tym zawsze musisz pamiętać!

Nawiązanie relacji biznesowych z firmą nieposiadającą realnych zasobów i możliwości wywiązania się z kontraktu to nie lada ryzyko. Podobnie zresztą jak skorzystanie przez konsumenta z usług takiej firmy. Jak zmniejszyć poziom tego ryzyka? Nie ma co liczyć tu na szczęśliwy traf, ale lepiej postawić na sprawdzenie wiarygodności firmy. Jej ocena pozwoli oszacować ewentualne ryzyko związane ze współpracą z przedsiębiorcą. Zapraszam do zapoznania się z tekstem, w którym wyjaśniam, na czym polega ocena wiarygodności firmy i podaję sprawdzone metody jej przeprowadzenia! 

Ocena wiarygodności firmy – kryteria

Problem sprawdzania wiarygodności firmy wymaga opracowania odpowiednich kryteriów, ze względu, na które taka wiarygodność może zostać oceniona. Oczywiście wiele zależy tu od specyfiki branży, w której działa dany przedsiębiorca. Specyfika działalności konkretnej firmy w poważny sposób wpływa na osąd kondycji przedsiębiorstwa. Ta z kolei przekłada się na analizę sensowności podjęcia współpracy gospodarczej z daną spółką. Jak sprawdzić wiarygodność firmy? W każdym przypadku warto zadać sobie następujące pytania:

 • jaki majątek posiada firma?
 • czy przedsiębiorca na bieżąco reguluje swoje zobowiązania?
 • czy firma nie ma jakiś zaległości publicznoprawnych np. w zakresie podatków i składek na ZUS?
 • czy przedsiębiorca nie zalega z płatnościami na rzecz swoich pracowników?

W praktyce wiarygodność firmy w dużej mierze zależy od rozmiarów zadłużenia i faktycznych możliwości jego bieżącej obsługi. Jeżeli przedsiębiorstwo ma w tym obszarze problemy, trudno zakładać, że nie napotkamy trudności w odzyskaniu naszych należności. Dlatego tak istotne jest pytanie, jak sprawdzić wiarygodność firmy?

Dowiedz się więcej: Nota obciążeniowa – jak ją przygotować? Poradnik krok po kroku

Jak sprawdzić wiarygodność firmy?

Wiarygodność firmy można ustalić m.in. poprzez:

 • badanie wpisów zamieszczonych w publicznych rejestrach, tj. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym czy w Krajowym rejestrze Zadłużonych;
 • skorzystanie z usług biur informacji gospodarczej, na bieżąco monitorujących poziom zadłużenia przedsiębiorców i innych instytucji, a nawet osób prywatnych;
 • złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia czy wskazany przez nas przedsiębiorca nie zalega z płatnością podatków;
 • sięgnięcie po wywiad gospodarczy;
 • zapoznania się z publicznie dostępnymi opiniami o firmie i ich krytyczne przeanalizowanie. 

Sprawdzenie wiarygodności firmy powinno stać się obowiązkowym działaniem przed zawarciem jakiejkolwiek poważniejszej transakcji z przedsiębiorstwem. Zarówno poprzez zakup oferowanych przez nie towarów i usług, jak i przed wejściem we współpracę gospodarczą w innym zakresie. Dla własnego bezpieczeństwa oraz spokoju nie należy tego zaniedbywać. Tym bardziej że badanie wiarygodności, przynajmniej w podstawowym zakresie, nie jest zbytnio skomplikowane. Dodatkowo można sprawdzić, czy firma posiada odpowiednie certyfikaty i licencje. Takie dokumenty również mogą potwierdzić jej wiarygodność. Szczególnie istotne jest to w branżach regulowanych prawnie, takich jak finanse, medycyna czy budownictwo. Gdzie sprawdzić wiarygodność firmy? Jak zrobić to szybko i sprawnie? Wyjaśniamy! 

Sprawdzanie wiarygodności firmy – kto może to zrobić?

W pierwszym kroku sprawdzenie wiarygodności firmy polega na zapoznaniu się z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi jej działalności. Przeważnie wystarczy po prostu wpisać w przeglądarce internetowej nazwę i adres interesującego nas przedsiębiorstwa, aby od razu otrzymać garść najważniejszych informacji na jego temat. Trzeba być tu jednak ostrożnym, zwłaszcza przy lekturze różnorodnych komentarzy czy opinii o firmie. Nie zawsze są one rzetelne i prawdziwe. Dlatego takie dane mogą stanowić, co najwyżej podstawę do dalszych, bardziej pogłębionych oraz zaawansowanych poszukiwań. 

Wysoki stopień wiarygodności odnosi się również do informacji zebranych przez biura informacji gospodarczej, które – jako podmioty działające na podstawie specjalnej ustawy – mają dostęp do danych bankowych oraz innych instytucji finansowych. W związku z tym biura te w stosunkowo precyzyjny sposób są w stanie ustalić poziom zadłużenia firmy oraz zdolności do jego obsługi. Wiadomo, że jeżeli firma nie spłaca na bieżąco swoich zobowiązań, a wierzyciele już podjęli działania mające na celu ich odzyskanie, to wiarygodność firmy właściwie automatycznie spada – i to znacznie.

Przeczytaj także: Jak działają systemy Lex i Legalis? Odkrywamy ich tajemnice

Największym problemem przy badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa, prawie zawsze pozostaje ustalenie stosunku zobowiązań do wartości posiadanego majątku. Problem ten dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw prowadzonych w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych. W przypadku spółek kapitałowych zawsze można posiłkować się chociażby wartością kapitału zakładowego, ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Bliższe ustalenie tych informacji z pewnością jest możliwe w ramach usług tzw. wywiadu gospodarczego. 

Sprawdź wiarygodność firmy – praktyczne porady

Sprawdzenie wiarygodności firmy może zostać skutecznie przeprowadzone przy zachowaniu kilku podstawowych zasad. Należy do nich:

 • weryfikowanie informacji w różnych źródłach i niepoprzestawanie jedynie na opiniach zawartych w Internecie;
 • ustalanie danych na podstawie oficjalnych źródeł;
 • zwrócenie się do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu przez firmę z podatkami. W przypadku odmowy wystawienia takiego zaświadczenia można zażądać jego przedstawienia przez samego kontrahenta;
 • ustalenie sposobu reprezentacji przedsiębiorcy. To ważne z punktu widzenia skuteczności zawierania umów.

Wiarygodność firmy – o tym zawsze musisz pamiętać!

Wiarygodność firmy może być badana na różne sposoby, w zależności od branży, w której działa przedsiębiorca. W dobie globalizacji i cyfryzacji proces ten wymaga starannego podejścia i wykorzystania różnorodnych źródeł informacji. Zawsze istotną informacją w tym kontekście jest wysokość posiadanego zadłużenia oraz możliwości jego obsługi. Jeżeli w tym obszarze przedsiębiorca zmaga się już z jakimiś istotnymi problemami, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie będzie w stanie prawidłowo wykonywać nowych zobowiązań. Dlatego przy badaniu wiarygodności firmy, to właśnie poziom zadłużenia i jego stosunek do realnych możliwości spłaty przez przedsiębiorcę, powinien być jednym z najważniejszych kryteriów. Kwestię tę można ustalić na różne sposoby, w tym zwłaszcza za pomocą powszechnie dostępnych danych, zamieszczonych w publicznych rejestrach np. Krajowy Rejestr Sądowy. Warto dokonać także analizę rynku. Pozwoli to lepiej zrozumieć pozycję firmy w kontekście szerszej branży. Można tu skorzystać z raportów branżowych, analiz rynkowych czy badań konkurencji.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link