Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Wakacje kredytowe – czym są, jak...

Wakacje kredytowe to dobry sposób na chwilową przerwę w spłacie kredytu, która pozwala na podreperowanie sytuacji finansowej kredytobiorcy. Na podstawie ustawy z tego mechanizmu mogą korzystać konsumenci posiadający kredyt hipoteczny zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy są pozbawieni szans na wakacje kredytowe. Co warto wiedzieć o tym mechanizmie? Jego tajniki wyjaśnia specjalista. 

Spis treści:

Dane dotyczące rynku finansowego pokazują, że coraz więcej kredytobiorców zaczyna zalegać ze spłatami rat, co oznacza narastanie problemu ze terminową spłatą zobowiązań kredytowych. Biorąc pod uwagę rekordowe odczyty inflacji trudno się dziwić takiej sytuacji. Pewną odpowiedzią na te trudności są wakacje kredytowe, zwłaszcza wprowadzone w zeszłym roku przez ustawodawcę. Z pewnością pozwalają one na podreperowanie budżetu kredytobiorców, a tym samym na zgromadzenie środków potrzebnych do dalszego regulowania kredytu. Na czym polega mechanizm wakacji kredytowych? Odpowiem na to pytanie w poniższym artykule. 

KPR – baner formularz kontaktowy

Na czym polegają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe stanowią rozwiązanie, na podstawie którego kredytobiorca otrzymuje przerwę w spłacie kredytu. W obecnym stanie prawnym wakacje te mogą zostać wprowadzone na dwa sposoby:

 • Ustawowe wakacje kredytowe, z których kredytobiorca ma prawo skorzystać zawsze, gdy spełni warunki określone w przepisach prawa;
 • Wakacje kredytowe wynikające z zawarcia porozumienia pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą. Nierzadko w samej umowie o kredyt znajdują się klauzule regulujące zasady udzielania tego rodzaju wakacji.

Aktualnie w Polsce najbardziej popularne jest zawieszenie spłaty kredytu wynikające z przepisów prawa. Rozwiązanie to zostało wprowadzone jako metoda walki ze skutkami obecnego kryzysu gospodarczego, w tym zwłaszcza wysokiego poziomu inflacji. Na czym polegają ustawowe wakacje kredytowe?

Ustawowe wakacje kredytowe – kto może z nich skorzystać?

Przedmiotowe rozwiązanie zostało uregulowane w ustawie z dnia 7 lipca 2022 roku  o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Zawieszenie rat kredytu zostało uregulowane przede wszystkim w art. 73 wskazanej ustawy. Tym samym z ustawowych wakacji kredytowych mają prawo skorzystać konsumenci, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych. Z wakacji ustawowych można skorzystać tylko w stosunku do jednej umowy kredytowej zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. 

Wakacje od kredytu na podstawie ustawy wiążą się także z określonym terminarzem, który w pewnym zakresie ma już charakter historyczny. Otóż zawieszenie spłat kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:

 • Od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • Od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • Od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Przeczytaj także: Umorzenie długu bankowego – na czym polega i kiedy jest możliwe?

Zawieszenie spłaty kredytu

Wakacje kredytowe – jak to działa?

W związku z powyższym z rządowych wakacji kredytowych nie można korzystać w dowolnym okresie, ani w stosunku do dowolnie określonej przez kredytobiorcę liczby rat. Trzeba przestrzegać terminarza wskazanego powyżej. Warto jednak podkreślić, że w ostatnich dniach w mediach pojawiły się wypowiedzi przedstawicieli rządu, którzy nie wykluczają przedłużenia możliwości korzystania z omawianego tu mechanizmu także na rok 2024. 

W każdym razie należy pamiętać, że bank nie może odmówić kredytodawcy spełniającemu warunki prawa do skorzystania z wakacji kredytowych zagwarantowanych w ustawie. Aby jednak po takie wakacje sięgnąć, trzeba złożyć wniosek. Podaje się w nim następujące dane:

 • Oznaczenie konsumenta;
 • Oznaczenie kredytodawcy;
 • Oznaczenie umowy;
 • Wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu;
 • Oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą systemu bankowości elektronicznej. Ponadto, co niezwykle istotne z praktycznego punktu widzenia, dzień doręczenia wniosku o wakacje kredytowe jest jednocześnie dniem, w którym zostaje zawieszona spłata kredytu. Dlatego sięgnięcie po elektroniczną formę złożenia omawianego tu wniosku jest sposobem na najszybsze zawieszenie spłaty. 

Wakacje od kredytu – cytat

Wakacje kredytowe to nie umorzenie rat

Wakacje kredytowe zagwarantowane w ustawie nie mogą się wiązać z pobieraniem żadnych opłat przez kredytodawców. Banki mają obowiązek udzielić ich za darmo. Z tego względu, gdyby okazało się, że bank żąda jakichkolwiek opłat w związku z zawieszeniem spłat – dokonywanym na omawianych tu warunkach – to kredytobiorca ma prawo odmówić tego rodzaju płatności i nie może z tego tytułu ponieść żadnych konsekwencji. 

Jednak wakacje kredytowe nie stanowią umorzenia rat kredytu. Trzeba je uregulować, jednak w późniejszym terminie. Istotną kwestią przy tym jest to, że ustawodawca zdecydował, iż zawieszenie spłaty kredytu odnosi się zarówno do części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Natomiast w czasie korzystania z wakacji kredytobiorca musi ponosić koszty ubezpieczenia kredytu. Wakacje kredytowe – co to jest, zostało już naświetlone na wstępie – stanowią bardzo dobry sposób na zaoszczędzenie środków, które posiadacz kredytu może spożytkować na inne cele. Należy przy tym podchodzić do wydatkowania oszczędzonych pieniędzy w sposób rozsądny, tak aby być w stanie w późniejszym czasie spłacić zawieszone raty.

Wakacje kredytowe ustalone z bankiem – jak to załatwić?

Wakacje kredytowe mogą zostać uzyskane także na podstawie negocjacji pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą. Wówczas warunki, sposób udzielenia, okres zawieszenia spłaty oraz konsekwencje takiego stanu rzeczy są indywidualnie uzgadniane na linii bank-klient. Dlatego takie wakacje są dostępne także dla prowadzących własną działalność gospodarczą. 

Szczegóły dotyczące wakacji kredytowych wdrażanych w omawianym w trybie nierzadko są zawarte w samej umowie kredytowej. Z tego względu każdy, kto jest zainteresowany takim mechanizmem, powinien sięgnąć do umowy, którą podpisał z bankiem i zapoznać się z jej postanowieniami dotyczącymi wakacji kredytowych. Dopiero gdy okaże się, że nie ma takich klauzul, warto sięgnąć po rozwiązania ogólnie obowiązujące w danym banku. Przeważnie pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z jego przedstawicielami, którzy wskażą odpowiednią ścieżkę postępowania. 

Przeczytaj także: Czym jest kredyt konsumencki? Kompendium wiedzy

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe – najważniejsze informacje

Wakacje kredytowe mogą zostać udzielone na dwóch podstawach: ustawowej lub na mocy porozumienia z bankiem. Pierwsze z rozwiązań dostępne jest, na razie do końca obecnego roku, choć być może zostanie przedłużone, jedynie dla konsumentów posiadających złotówkowy kredyt hipoteczny zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawodawca wykluczył z tych wakacji kredyty denominowane lub indeksowane do obcych walut. Natomiast z wakacji kredytowych na podstawie umowy może sięgnąć każdy kredytobiorca, a więc również przedsiębiorca. Jedno jest tu wspólne: wakacje kredytowe nie oznaczają umorzenia rat. Prędzej czy później trzeba je będzie spłacić.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link