Rolnictwo zajmuje szczególne miejsce w gospodarce naszego kraju. Zapewnienie samowystarczalności żywnościowej Polakom, jest jednym ze strategicznych celów rolnictwa w gospodarce narodowej.

   

Współcześnie rolnictwo obejmuje niemal połowę powierzchni Polski, a gospodarstwa rolne wytwarzają ponad 3% polskiego PKB. Rolnictwo i pokrewny mu przemysł spożywczy, zatrudnia ponad 12% ludności czynnej zawodowo. Rolnictwo to wymagający biznes. Klęski żywiołowe, choroby trzody chlewnej lub pogłowia, to początek długiej listy czynników zewnętrznych, które w negatywny sposób mogą zniweczyć efekt całorocznej pracy rolnika.

Dodatkowo, trwająca od roku wojna na Ukrainie stała się szczególnie niekorzystnym czynnikiem zagrażającym stabilności cen produktów rolnych. Rolnicy zostali wystawieni na wysokie ryzyko, które zagraża ich płynności finansowej. Sprawia ono, iż są jedną z największych grup podmiotów, które potrzebują postępowania restrukturyzacyjnego. Wysokie zobowiązania kredytowe oraz leasingowe, niepewność cen zbytu,  sezonowość produkcji rolnej, podatność na klęski żywiołowe, predysponują gospodarstwa rolne do szybkiego wzrostu poziomu zadłużenia.

Rolnik posiada zdolność do restrukturyzacji na równi z przedsiębiorcą lub spółką.

I podobnie jak i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej, może skorzystać z szeregu korzyści wynikających z otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

W szczególności są to:

Natychmiastowa ochrona majątku osobistego rodziny rolnika.

  Ochrona ,,ojcowizny’’ przed zajęciami egzekucyjnymi i licytacją komorniczą

  Zablokowanie licytacji budynków gospodarczych, ruchomości tj. maszyn, kombajny, ciągniki, odsiewniki.

  Możliwość wstrzymania zapłaty wszystkich rat kredytowych, aż do momentu zakończenia postępowanie restrukturyzacyjnego. Te zabieg daje rolnikowi czas na sprzedaż plonu lub odnowienie produkcji zbóż lub hodowli.

  Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w tym zwłaszcza postępowania o zatwierdzenie układu, pozwala natychmiastowo wprowadzić działania naprawcze, jak i ochronić majątek przedsiębiorstwa, poprzez uniknięcie ogłoszenia upadłości.

   

  Postępowania restrukturyzacyjne, są bowiem zbiorem procedur naprawczych i oddłużeniowych, zmierzających do natychmiastowej poprawy płynności przedsiębiorstwa.

   

  Do korzyści dostępnych natychmiastowo, wraz z dniem otwarciem postępowania, należą:

  • Rmożliwość zatrzymania spłaty rat kredytowych w trakcie trwania całego postępowania restrukturyzacyjnego, w szczególnych przypadkach nawet do 9-12 mc.
  • Rwstrzymanie zapłaty wszystkich zobowiązań powstałych przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego.
  • Rochrona poziomu zatrudnienia w spółce dzięki szybkiej poprawie płynności finansowej.
  • Rzatrzymanie wszelkich obecnych i przyszłych działań egzekucyjnych wobec spółki również tych prowadzonych z jej majątku, rachunku oraz ruchomości. Dotyczy to również licytacji komorniczych ruchomości lub nieruchomości przedsiębiorstwa.
  • Rutworzenie listy tzw. umów kluczowych, które nie mogą zostać spółce wypowiedziane w trakcie trwania całego postepowania restrukturyzacyjnego. Szczególnie ważną kategorią są tu umowy leasingowe linii i ciągów produkcyjnych.

   Do korzyści o charakterze długofalowym należą:

   • Runiknięcie upadłość przedsiębiorstwa.
   • Rmożliwość całkowitej redukcji kosztów odsetkowych, egzekucyjnych i komorniczych. W planie spłaty zobowiązań przedsiębiorstwa, uwzględnia się również możliwość redukcji kapitału pozostałego do spłaty.
   • Rrozłożenia spłaty wszystkich zobowiązań objętych postępowaniem, nawet do 15 lat.
   • Rszczególną korzyścią jest stałość kosztów obsługi zobowiązań finansowych. Plan spłaty jest prawie zawsze wyrażony w jednej, stałej racie miesięcznej. Rata nie jest uzależniona od czynników zew. tj. WIBOR aż do końca planu spłaty zatwierdzonego podczas postępowaniu restrukturyzacyjnym.
   • Rumorzenie i uchylenie postępowań egzekucyjnych i komorniczych prowadzonych przed rozpoczęciem restrukturyzacji,

    Powyżej opisane korzyści mogą zostać osiągnięte w wyniku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

    Ustawodawca przewidział aż 4 typy postępowań restrukturyzacyjnych, w tym postępowanie o zatwierdzenie układu wprowadzone na wzór restrukturyzacji uproszczonej/covidowej z Tarczy 4.0.

     

    Należą do nich:

    • Rpostępowanie o zatwierdzeni układu tzw. PZU. Ten typ postępowania, jako jedyny, prowadzony jest poza Sądem. Otwiera je i nadzoruje, licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny. Postepowanie trwa 4 miesiące.
    • Rprzyspieszone postępowanie układowe, które prowadzi Sąd miejscowo właściwy przedsiębiorstwu.
    • Rpostępowanie układowe. Prowadzone przed Sądem, gdy spółka posiada ponad 15% wierzytelności spornych.
    • Rpostępowanie sanacyjne, które oddaje zarząd nad przedsiębiorstwem, pod kuratelę zarządcy.

    Ze względu na nieskomplikowaną i szybką procedurę otwarcia, postępowanie o zatwierdzeniu układu jest najczęściej wybieranym typem postępowania restrukturyzacyjnego w Polsce. Ma korzystną cenę oraz zapewnia Dłużnikowi – spółce, natychmiastową ochronę przeciw-egzekucyjną.

    Postępowanie o zatwierdzenie układu może otworzyć jedynie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Numer licencji oraz doświadczenie doradcy restrukturyzacyjnego, można sprawdzić na stronach internetowych np. Krajowy Rejestr Zadłużonych ( krz.ms.gov.pl) lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

    4-miesięczne postępowanie o zatwierdzenie układu przebiega wg poniższego schematu:

    Analiza

    Analiza struktury zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa ze szczególną analizą wynagrodzeń pracowniczych. To zobowiązanie spółki nie podlega restrukturyzacji w żadnym zakresie.

    Umowa

    Podpisanie umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym oraz określenie sposobu zapłaty ceny postępowania. Możliwa jest zapłaty ceny postępowania w układzie ratalnym.

    Postępowanie

    Otworzenie i przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Postępowanie o zatwierdzenie układu, otwierane jest poprzez obwieszczenie na stronach portalu krz.ms.gov.pl. Otwarcie postępowania natychmiastowo gwarantuje ochronę przed działaniami egzekucyjnymi i komorniczymi.

    Zgromadzenie wierzycieli

    Przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli oraz głosowania wierzycieli, celem którego jest zatwierdzenie przedstawionego planu spłaty.

    Do zatwierdzenia planu spłaty nie jest wymagana 100% zgoda wszystkich wierzycieli biorących udział w głosowaniu.

    Zatwierdzenie planu spłaty

    Po uzyskaniu pozytywnego wyniku głosowania, następuje zatwierdzenie planu spłaty przez Sąd. Postępowanie kończy się wraz z uprawomocnieniem się postanowienia o zatwierdzeniu planu spłaty. Należy podkreślić iż całość opisanej powyżej procedury może trwać od 4 do nawet 12 miesięcy

    Nadzór i doradztwo

    Doradca restrukturyzacyjny, będący nadzorcą układu w trakcie trwania postępowania, po zatwierdzeniu planu spłaty, staje się nadzorcą wykonania planu spłaty. Jest to ważny element postępowania, który został ujęty w ustawie o prawie restrukturyzacyjnymi trwa aż do zakończenia planu spłaty czyli np. przez 15 lat.

    Zapraszamy do współpracy

    Postępowanie restrukturyzacyjne odpowiedzią na Twoje problemy