Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Kredyt konsorcjalny – czym jest i jaka...

Kredyt konsorcjalny jest kredytem udzielanym jednemu podmiotowi, najczęściej przedsiębiorcy, przez grupę (konsorcjum) banków. Przeważnie kredyt ten opiewa na bardzo duże sumy i służy pozyskaniu finansowania np. na duże inwestycje infrastrukturalne. Jednocześnie jest to rodzaj kredytu, który trudno osiągnąć. Jak to zrobić? O czym pamiętać przygotowując wniosek kredytowy?

Spis treści:

Im większe przedsięwzięcie, tym większe środki są potrzebne na jego realizację. Niekiedy potrzebne sumy ciężko uzyskać w ramach jednego kredytu. Wówczas dobrym rozwiązaniem jest sięgnięcie po kredyt konsorcjalny, udzielany przez kilka banków. Czym charakteryzuje się ten rodzaj kredytu?

KPR – baner formularz kontaktowy

Na czym polega kredyt konsorcjalny?

Kredyt konsorcjalny to kredyt udzielany przez grupę banków (czyli, mówiąc innymi słowy, konsorcjum banków) jednemu kredytobiorcy. Dzięki temu ubiegający się o kredyt zyskuje szersze możliwości uzyskania gotówki. To z kolei oznacza, że najczęściej kredyty konsorcjalne służą finansowaniu dużych inwestycji infrastrukturalnych, dla których – siłą rzeczy – potrzeba naprawdę sporych środków. Chociaż niekiedy z kredytów konsorcjalnych korzystają także zainteresowani zakupem przedsiębiorstw czy refinansowaniem zadłużenia. 

Najczęściej podkreśla się korzyści ze skorzystanie z kredytu konsorcjalnego przez samego kredytobiorcę. Jednak niesie on ze sobą pewne korzyści także dla banków. Dzięki temu rozwiązaniu mogą one uczestniczyć w finansowaniu inwestycji bądź transakcji, które – gdyby działały w pojedynkę – przekraczałaby ich możliwości kapitałowe. Przeważnie banki zastrzegają, że minimalna kwota takiego kredytu musi wynieść ok. 100 mln złotych. 

W jaki sposób udziela się kredytu konsorcjalnego?

Skoro znamy już definicję kredytu konsorcjalnego, powstaje pytanie o to, w jaki sposób załatwia się wszystkie formalności związane z zaciągnięciem takiego kredytu. Przeważnie udziela się go w jednym z dwóch trybów:

 • Scentralizowanym – zbudowanie konsorcjum i przeprowadzenie wszystkich związanych z tym czynności spoczywa na barkach jednego banku. Chodzi tu o bank, do którego zwrócił się kredytodawca z wnioskiem o kredyt konsorcjalny. To ten bank zawiązuje konsorcjum i reprezentuje je w stosunku do kredytobiorcy. Również spłata kredytu dokonuje się na rachunek banku przewodniczącego konsorcjum, aczkolwiek obowiązek spłaty dotyczy poszczególnych części zobowiązania, stosowanie do udziału kwotowego, jaki przysługuje każdemu bankowi;
 • Zdecentralizowanym – w tym przypadku banki wchodzące w skład konsorcjum udzielają kredytu bezpośrednio kredytobiorcy. Wiąże się to z koniecznością zawarcia odrębnych umów kredytowych, a poszczególne banki otrzymują swoje prowizje niezależnie od siebie. Również spłata dokonuje się na rachunek każdego banku. Natomiast bank przewodniczący konsorcjum koordynuje działania związane z kredytem konsorcjalnym.

Przeczytaj także: Wakacje kredytowe – czym są, jak to działa?

Kredyt konsolidacyjny

Rodzaje kredytów konsorcjalnych

Kredyt konsorcjalny – niekiedy występujący pod nazwą kredyt syndykowany można podzielić na dwa podstawowe rodzaje:

 • Terminowy – udzielany kredytobiorcy w oznaczonym czasie i na określony cel. Konsorcjalny kredyt terminowy udziela się jednorazowo lub w transzach;
 • Rewolwingowy – na jego podstawie kredytobiorca ma prawo pobrać określoną sumę pieniędzy w z góry wyznaczonym okresie czasu. W umowie kredytu konsorcjalnego rewolwingowego z góry określa się jego maksymalną kwotę, jednak to, jaka część sumy udzielonej kredytobiorcy zostanie faktycznie wykorzystana, zależy tylko od niego. To z kolei pozwala na zachowanie elastyczności w wykorzystywaniu środków. 

Umowa konsorcyjna – z czego się składa?

W procedurze przyznawania kredytu konsorcjalnego kluczową kwestią jest umowa konsorcyjna. Reguluje ona takie zagadnienia, jak cel, czas trwania umowy oraz udział poszczególnych banków w finansowaniu przedsięwzięcia. W praktyce umowa konsorcyjna oraz umowa samego kredytu mogą zostać zamieszczone w jednym dokumencie. W jego pierwszej części, dotyczących kwestii konsorcjum, normuje się takie zagadnienia, jak:

 • Kto jest aranżerem, czyli bankiem odpowiadającym za zorganizowanie konsorcjum i jego funkcjonowanie. Najczęściej aranżer pozyskuje inne banki do konsorcjum;
 • Jakie sumy pieniężne przekaże każdy z banków wchodzących w skład konsorcjum na sfinansowanie celu objętego umową;
 • Który z banków będzie stanowił funkcję agenta, czy swego rodzaju łącznika między klientem a grupą banków udzielających kredyt;
 • W umowie konsorcyjnej przeważnie określa się także, kto będzie poręczycielem spłaty kredytu. 

Natomiast druga część umowy o kredyt konsorcjalny zawiera standardowe postanowienia, znajdujące się właściwie w każdej innej umowie kredytowej, tj:

 • Kwotę kredytu;
 • Stopę oprocentowania;
 • Marżę banków;
 • Okres kredytowania;
 • Wysokość poszczególnych rat;
 • Datę spłaty;
 • Odsetki.

Zawsze należy zwrócić uwagę, aby umowa o kredyt syndykowany precyzyjnie określała wszystkie koszty związane z kredytem. Przeważnie nie są one niskie, ale z drugiej strony rzadko kiedy przedsiębiorca jest w stanie pozyskać finansowanie na swoje plany w inny sposób. 

Kredyt syndykowany

Jak otrzymać kredyt konsorcjalny?

Trzeba pamiętać, że – ze względu na poziom skomplikowania instrumentu finansowanego, jakim jest kredyt konsorcjalny – procedura udzielenia takiego kredytu nie należy do najprostszych. Dlatego należy przygotować się na sporo wyzwań związanych z ubieganiem się o kredyt konsorcjalny. Przede wszystkim każdemu z banków, jakie ma wejść w skład konsorcjum należy przedstawić dokumentację związaną z przedsięwzięciem, na które ma być udzielony kredyt. Najczęściej jest to dokumentacja w standardzie LMA. 

Potencjalny kredytobiorca musi być przygotowany na to, że banki samodzielnie podejmują decyzję o udziale w konsorcjum. Dlatego do momentu sfinalizowania procedury zawierania umowy nie można mieć pewności, że ostatecznie uda się zgromadzić zakładaną liczbę banków, a tym samym sumę, o jaką ubiega się przedsiębiorca. 

Ponadto procedura wchodzenia w skład konsorcjów może różnić się w zależności od banku. Ubiegający się o wskazany tu rodzaj kredytu powinni być gotowi na te różnice. Właściwie zawsze sukces, a więc zawarcie samej umowy, zależy od poziomu przygotowania klienta. Biorąc pod uwagę możliwą skalę trudności, warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej specjalizującej się w pozyskiwaniu skomplikowanych źródeł finansowania. 

Przeczytaj także: Układ częściowy – prawo restrukturyzacyjne. Na czym polega?

umowa konsorcyjna

Kredyt konsorcjalny – co warto wiedzieć?

Kredyt konsorcjalny to kredyt udzielany jednemu kredytobiorcy (przeważnie przedsiębiorcy) przez grupę banków. Za pomocą tego instrumentu finansuje się duże inwestycje infrastrukturalne bądź transakcje przejęć przedsiębiorstw. Przeważnie kwota takiego kredytu musi wynosić co najmniej 100 mln złotych, stąd nierzadko kredyt konsorcjalny jest jedyną szansą na pozyskanie finansowania przez przedsiębiorcę. Jednocześnie jest to niezwykle rozbudowany instrument finansowy, a jego pozyskanie zależy od szeregu czynników – w tym zwłaszcza od spełnienia przez przyszłego kredytobiorcę szeregu warunków formalnych. Dlatego ubiegając się o kredyt konsorcjalny, warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link