Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Kalkulator odsetkowy – poznaj jego rodzaje

Kalkulator odsetkowy to cenne i przydatne narzędzie, pozwalające poznać – przynajmniej przybliżoną – wartość odsetek należnych w konkretnym przypadku. Powinien wykorzystywać go każdy przedsiębiorca. Jednak, aby poprawnie z niego korzystać, trzeba wiedzieć:

 • Jakie są rodzaje kalkulatorów odsetkowych?
 • Od czego w ogóle zależy wysokość odsetek?
 • Jak działają tego rodzaju kalkulatory?

Dzięki lekturze poniższego artykułu, zagadnienia te nie będą miały dla Ciebie żadnych tajemnic. 

Spis treści:

 1. Podstawy kalkulatora odsetkowego
 2. Kalkulator odsetkowy kredytu – oblicz koszt swojego kredytu
 3. Kalkulator odsetkowy GOV – narzędzie dla każdego obywatela
 4. Kalkulator odsetkowy ZUS – zarządzaj swoimi składkami
 5. Kalkulator odsetkowy podatkowy – uporządkuj swoje zobowiązania podatkowe
 6. Kalkulator odsetkowy Urząd Skarbowy – niezbędne narzędzie dla podatników
 7. Podsumowanie – kompendium wiedzy o kalkulatorze odsetkowym

Odsetki są nieodłączną konsekwencją opóźnień w realizacji różnego rodzaju świadczeń – zarówno publiczno- jak i prywatnoprawnych. Ich prawidłowe obliczenie ma kluczowe znaczenie zarówno dla wierzyciela mającego prawo żądać zapłaty odsetek, jak i dłużnika zobowiązanego do ich uregulowania. Ustalenie wysokości odsetek nie jest sprawą łatwą i wymaga uwzględnienia szeregu różnych kwestii. Stąd różnego rodzaju kalkulatory odsetek bez wątpienia stanowią cenne narzędzie wsparcia. Zwłaszcza dla tych, którzy muszą dokładnie wiedzieć, ile wynosi wysokość odsetek w konkretnym przypadku. Jakie rodzaje kalkulatora są obecnie dostępne? Jak z nich poprawnie korzystać? Wyjaśnię to w poniższym tekście. Zapraszam do lektury! 

Podstawy kalkulatora odsetkowego

Każdy kalkulator odsetkowy – jak sama nazwa wskazuje – służy do obliczania odsetek, czyli ujmując kwestię w pewnym uproszczeniu, do kalkulowania kosztów naliczanych za używanie pożyczonego kapitału lub za niezwrócenie środków pieniężnych w terminie. Najczęściej wyróżnia się dwa rodzaje odsetek, do których też odnosi się właściwie każdy kalkulator odsetkowy. Są to:

 • odsetki umowne – a więc takie, które zostały określone przez same strony w łączącej ich umowie, np. kredytowej. 
 • odsetki ustawowe –  odnoszące się przede wszystkim do należności publicznoprawnych bądź też odsetki maksymalne uregulowane w Kodeksie cywilnym. Warto pamiętać, że kiedy strony umowy same nie ustaliły wysokości odsetek, to w określonych prawem sytuacjach należą się właśnie odsetki wynikające z Kodeksu cywilnego.

Oczywiste jest, że kalkulator odsetkowy musi uwzględniać te uwarunkowania. W rzeczywistości jednak w Internecie można skorzystać z kilku rodzajów takich kalkulatorów. 

Przeczytaj również: Umowa cesji wierzytelności – kto i kiedy ją zawiera?

Kalkulator odsetkowy kredytu – oblicz koszt swojej pożyczki

Po kalkulator odsetkowy kredytu chętnie sięgają właściwie wszyscy kredytobiorcy – nawet ci, którzy nie posiadają żadnych zaległości w spłacie swojego zobowiązania wobec banku. Niekiedy warto przeanalizować z jakimi hipotetycznymi, odsetkami można się mierzyć, gdy popadnie się w zaległości w bieżącym regulowaniu należności wobec banku. Trzeba o tym pamiętać przede wszystkim wówczas, gdy zobowiązany z tytułu kredytu bankowego zaczyna popadać w problemy finansowe, które mogą negatywnie wpływać na bieżącą spłatę rat kredytowych.

Kalkulator odsetkowy kredytu w kilku wersjach można bez problemu znaleźć w Internecie. Niekiedy narzędzie jest również udostępniane przez banki, które w ten sposób ułatwiają swoim klientom obliczenie wysokości odsetek. 

Kalkulator odsetkowy GOV – narzędzie dla każdego obywatela

Kalkulator odsetkowy GOV, w praktyce pozostaje najczęściej wykorzystywanym narzędziem. Zostało ono przygotowane przez Ministerstwo Finansów i pozwala na obliczenie:

 • odsetek ustawowych (kapitałowych);
 • odsetek za opóźnienie;
 • odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, które stosuje się, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym;
 • odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, które stosuje się, gdy dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym;
 • odsetek o innej stawce niż określone w przepisach prawa.

Aby obliczyć odsetki w kalkulatorze GOV należy:

 • wybrać rodzaj odsetek;
 • wpisać kwotę zobowiązania;
 • podać datę, od której naliczane są odsetki;
 • wskazać termin, w którym zobowiązanie powinno zostać uregulowane.

Kalkulator odsetkowy ZUS – zarządzaj swoimi składkami

Innym rodzajem narzędzia pozwalającym na obliczenie wysokości odsetek jest kalkulator odsetkowy ZUS. Mówiąc precyzyjniej, chodzi o kalkulator dla płatników składek. Zaległości finansowe w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawsze stanowią bardzo poważny problem dla przedsiębiorców, z którym warto się jak najszybciej uporać. ZUS może egzekwować swoje wierzytelności zarówno w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji, jak i standardowej egzekucji komorniczej. Można się zatem realnie spodziewać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych skutecznie odzyska wszelkie zaległości, jakie ma wobec niego płatnik.

Kalkulator odsetkowy ZUS jest dostępny dla każdego zainteresowanego na oficjalnej stronie Zakładu. Aby z niego skorzystać, należy podać następujące dane:

 • kwotę nieopłaconych w terminie składek na konkretny Fundusz, a więc na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy;
 • termin, w którym należało opłacić składkę;
 • dzień, w którym płatnik ma zamiar uregulować należności z tytułu składek. 

Zobacz także: Odpowiedzialność członków zarządu. O czym warto pamiętać?

Kalkulator odsetkowy podatkowy – uporządkuj swoje zobowiązania podatkowe

Jeszcze innym rodzajem kalkulatora odsetkowego jest kalkulator odsetkowy podatkowy. To narzędzie również jest dostępne w różnych wersjach. Ich wybór możliwy jest po wpisaniu stosownego hasła do jakiejkolwiek wyszukiwarki internetowej. Dzięki niemu podatnik, który zalega z płatnościami należnymi fiskusowi, ma możliwość oszacowania wysokości swoich zaległości. To ma oczywiście bardzo duże znaczenie przy opracowywaniu strategii oddłużania podatnika.   

Kalkulator odsetkowy Urząd Skarbowy – niezbędne narzędzie dla podatników

Możliwość oszacowania wysokości odsetek należnych fiskusowi daje także kalkulator odsetek urząd skarbowy

Do obliczenia wysokości odsetek podatkowych wystarczy podanie:

 • kwoty zobowiązania;
 • terminu płatności zobowiązania;
 • terminu uregulowania zobowiązania. 

Sam wybór kalkulatora zawsze pozostaje w gestii tego, kto chce obliczyć wysokość należnych odsetek wobec fikusa. Zawsze jednak trzeba mieć na względzie, że wszelkie kalkulatory odsetek mają charakter orientacyjny. 

Podsumowanie – kompendium wiedzy o kalkulatorze odsetkowym 

Różnego rodzaju kalkulatory odsetkowe są bardzo łatwo dostępne w Internecie. Pozwalają obliczyć wysokość odsetek należnych zarówno na gruncie prawa prywatnego, jak i publicznego – w tym zwłaszcza prawa podatkowego. Niektóre kalkulatory, zwłaszcza te odnoszące się do odsetek od zaległości podatkowych, są prowadzone przez organy władzy. Zawsze jednak trzeba pamiętać, że wyniki obliczeń wykonanych przez kalkulator podatkowy mają charakter orientacyjny. Oznacza to, że w przypadku, gdy zaprezentowane przez niego wyniki okażą się błędne, nie można usprawiedliwiać się skorzystaniem z pomocy kalkulatora odsetkowego. Oczywiście podstawą do wszelkich obliczeń wysokości odsetek zawsze pozostaje podanie prawidłowych danych, zwłaszcza dotyczących terminu wymagalności zobowiązania oraz używanie w danym stosunku prawnym stopy odsetek.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link