1. Start
 2. /
 3. Historie sukcesów
 4. /
 5. Historia sukcesu – Klub fitness

Historia sukcesu – Klub fitness

Opis sytuacji finansowej Klienta:

Jednoosobowy przedsiębiorca, prowadzący w Zakopanem klub fitness. Klub był uczestnikiem systemu Benefit, posiadał stałych Klientów.

 • Gwałtowny spadek przychodów nastąpił u przedsiębiorcy w wyniku obostrzeń pandemii Covid-19.
 • W okresie pandemicznym, klub całkowicie utracił płynność finansową a przedsiębiorca nie otrzymał żadnej pomocy rządowej.
 • Od miesięcy przedsiębiorca borykał się z ponawianymi wiele razy wypowiedzeniami umowy najmu lokalu.
 • W momencie otwarcia postępowania wielu wierzycieli przesłało przedsądowe wezwania do zapłaty.
 • Przedsiębiorca nie potrafił odbudować w okresie post-pandemicznym, portfolio Klientów klubu.

Data otwarcia postępowania:

30.12.2022 r.

R

Data postanowienia Sądu o zatwierdzenie układu:

05.05.2023r.

|

Sygnatura postępowania:

KR1S/GRz-nu/160/2022

Liczba wierzycieli biorących udział w postępowaniu:

7 wierzycieli, zgrupowanych w 4 grupy, wyodrębnionych wg. kryterium zabezpieczenia i wartości wierzytelności

Suma wierzytelności na dzień otwarcia postępowania:

619 016,14 zł

Suma rat i kosztów miesięcznych przed postępowaniem:

21 800,00 zł

Suma wszystkich umorzeń w saldzie zadłużenia:

581 084,14 zł

Progresywna rata układowa po restrukturyzacji:

7 000 – 9 000 zł

Zastosowane rozwiązania prawne:

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Korzyści Klienta:

 • Ochrona przed wypowiedzeniem umowy najmu lokalu. Klient zawarł porozumienie o wypowiedzeniu, bez kar umownych.
 • Zawarcie układu z wierzycielami w ciągu 3 miesięcy od daty otwarcia restrukturyzacji.
 • Umorzenie kar umownych dot. wypowiedzenia umowy najmu.
 • Całkowite umorzenie kosztów pobocznych – karne odsetki. Polubowne rozwiązania umowy najmu obarczonej wieloma karami.
 • Rozłożenie spłaty zobowiązań Klienta na 68 miesięcy. W ramach ugody Klient spłacił jednorazowo 140 000 zł zobowiązań.
 • Przedsiębiorca zyskał wolność od wiążących go, niekorzystnych umów handlowych. Przebranżowił się.
 • Przedsiębiorca realizuje obecnie plan spłaty bez większych zastrzeżeń.

Zapraszamy do współpracy

Postępowanie restrukturyzacyjne odpowiedzią na Twoje problemy

  Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

  Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

  Rodzaj działalności
  Kwota zadłużenia

  Zostaw kontakt

  Imię*
  Numer telefonu*
  Adres e-mail*

  close-link

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link