1. Start
 2. /
 3. Historie sukcesów
 4. /
 5. Historia sukcesu – Klient w branży spedycji...

Historia sukcesu – Klient w branży spedycji
krajowej i międzynarodwej.

Opis sytuacji finansowej Klienta:

Przedsiębiorca prowdził firmę w sektorze przewozów towarowych, usług kurierskich oraz spedycji krajowej i miedzynarodowej.

 • Posiadał wysokie saldo zobowiązań, których w wyniku wzrostu WIBOR i rat kredytowych, nie był w stanie spłacać.
 • Suma zobowiązań miesięcznych znacząco przekraczała przychody przedsiębiorcy, gwałtownie pogarszając jego płynność.
 • Przedsiębiorca borykał się z groźbami wypowiedzenia szeregu umów kluczowych (leasingi) oraz wypowiedzenia umów bankowych.
 • W momencie otwarcia postępowania wielu wierzycieli handlowych dostarczyło firmie Klienta przedsądowe wezwania do zapłaty.
 • Przedsiębiorca dokonał szeregu działań naprawczych wewnątrz własnej organizacji, w tym redukcji zatrudnienia.

Data otwarcia I / II postępowania:

9.11.2022r. / 21.01.2023r.

R

Data zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli

31.03.2023r.

|

Sygnatura postępowania:

LD1M/GRz-nu/22/2023

Liczba wierzycieli biorących udział w postępowaniu:

27 wierzycieli, zgrupowanych w 5 grup, wyodrębnionych wg. kryterium zabezpieczenia i wartości wierzytelności

Suma wierzytelności na dzień otwarcia postępowania:

1 291 426,00 zł

Suma rat i kosztów miesięcznych przed postępowaniem:

32 800,00 zł

Suma wszystkich umorzeń w saldzie zadłużenia:

308 351,00 zł

Progresywna rata układowa po restrukturyzacji:

12 544 – 11 724 zł

Zastosowane rozwiązania prawne:

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Korzyści Klienta:

 • Natychmiastowa ochrona przed licytacja komorniczą majątku Klienta.
 • Ochrona przed wypowiedzeniem umów leasingowych.
 • Zawarcie układu z wierzycielami w ciagu 4 miesięcy od daty otwarcia restrukturyzacji. Okres wolny od spłaty zobowiązań trwa nadal.
 • Umorzenie opłat prolongacyjnych związanych z wypowiedzeniami leasingu.
 • Całkowite umorzenie kosztów pobocznych – odestki kredytowe.
 • Rozłożenie spłaty zobowiązań Klienta na 83 miesiące.
 • Przedsiębiorca utrzymał swoją firmę, prowadzi ja nadal z sukcesem.
 • Przedsiębiorca nadal oczekuje na postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu.

Zapraszamy do współpracy

Postępowanie restrukturyzacyjne odpowiedzią na Twoje problemy

  Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

  Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

  Rodzaj działalności
  Kwota zadłużenia

  Zostaw kontakt

  Imię*
  Numer telefonu*
  Adres e-mail*

  close-link

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link