1. Start
 2. /
 3. Historie sukcesów
 4. /
 5. Historia sukcesu – Klient działający w branży...

Historia sukcesu – Klient działający w branży
transportowej

Opis sytuacji finansowej Klienta:

 • Spółka z o.o. z ugruntowaną pozycją na rynku budowlanym specjalizująca się w konstrukcjach stalowych, posiadająca szereg certyfikatów jakości oraz stałych kontrahentów.
 • Zobowiązania przedsiębiorcy narastały sukcesywnie w związku z pogłębiającym
  się kryzysem w branży transportowej oraz niewypłacalnością jego kontrahentów.
 • Przedsiębiorca był zagrożony wypowiedzeniem kluczowych umów w postaci leasingów oraz kredytów.
 • W momencie otwarcia postępowania wielu wierzycieli handlowych Klienta dostarczyło mu przedsądowe wezwania do zapłaty.

Data otwarcia postępowania:

17.08.2023 r.

R

Data zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli:

10.11.2023 r.

|

Sygnatura postępowania:

TR1T/GRz-nu/26/2023

Liczba wierzycieli biorących udział w postępowaniu:

10 wierzycieli zgrupowanych w 5 grup, wyodrębnionych wg kryteriumpodmiotowego oraz wysokości wierzytelności.

Suma wierzytelności na dzień otwarcia postępowania:

1 209 118,98 zł

Suma rat i kosztów miesięcznych przed postępowaniem:

432 005,70 zł

Suma wszystkich umorzeń w saldzie zadłużenia:

46 000 zł

Progresywna rata układowa po restrukturyzacji:

7 000 zł – 14 000 zł

Zastosowane rozwiązania prawne:

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Korzyści Klienta:

 • Ochrona przed wypowiedzeniem umów leasingowych i kredytowych.
 • Zawarcie układu z wierzycielami w ciągu 3 miesięcy od daty otwarcia restrukturyzacji.
 • Rozłożenie spłaty zobowiązań Klienta na 73 miesiące.
 • Przedsiębiorca posiada prawomocne postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu.

Zapraszamy do współpracy

Postępowanie restrukturyzacyjne odpowiedzią na Twoje problemy

  Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

  Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

  Rodzaj działalności
  Kwota zadłużenia

  Zostaw kontakt

  Imię*
  Numer telefonu*
  Adres e-mail*

  close-link

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link