1. Start
 2. /
 3. Historie sukcesów
 4. /
 5. Historia sukcesu – Klient działający w branży...

Historia sukcesu – Klient działający w branży
transportowej

Opis sytuacji finansowej Klienta:

Klient prowadził jednoosobową działalność gospodarczą świadczącą usługi transportu drogowego towarów na terenie Unii Europejskiej.

 • Główną przyczyną problemów finansowych była znaczna podwyżka cen oleju napędowego. Przekładając to na bieżącą działalność Klienta był to wzrost o ok. 18 000 zł.
 • Klient odczuł znaczną podwyżkę stóp procentowych kredytów zaciągniętych na rozwój floty oraz wyposażenia.
 • Przedsiębiorca był zagrożony wypowiedzeniem kluczowych umów leasingowych oraz kredytów.
 • Z powodu problemów finansowych Klientowi groziło wypowiedzenie umów jego pracownikom.

Data otwarcia postępowania:

03.11.2022 r.

R

Data zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli:

31.01.2023 r.

|

Sygnatura postępowania:

KO1K/GRz-nu/20/2022

Liczba wierzycieli biorących udział w postępowaniu:

9 wierzycieli zgrupowanych w 3 grupy, pogrupowanych według kryterium podmiotowym i wysokości wierzytelności.

Suma wierzytelności na dzień otwarcia postępowania:

1 218 524, 34 zł

Suma rat i kosztów miesięcznych przed postępowaniem:

19 400,00 zł

Suma wszystkich umorzeń w saldzie zadłużenia:

513 000,00 zł

Progresywna rata układowa po restrukturyzacji:

5 000 zł – 12 000 zł

Zastosowane rozwiązania prawne:

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Korzyści Klienta:

 • Dogodne rozłożenie zobowiązań Klienta na 78 rat.
 • Klient został objęty natychmiastową ochroną przed wypowiedzeniem umów kredytowych.
 • Dzięki szybkiemu zawarciu układu od daty otwarcia postępowania (3 miesiące) Klient mógł w pełni skupić się na rozwoju swojej działalności.
 • Układ został zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu.
 • Obecnie Klient sumiennie wykonuje zobowiązania wynikające z zatwierdzonego układu.

Zapraszamy do współpracy

Postępowanie restrukturyzacyjne odpowiedzią na Twoje problemy

  Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

  Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

  Rodzaj działalności
  Kwota zadłużenia

  Zostaw kontakt

  Imię*
  Numer telefonu*
  Adres e-mail*

  close-link

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link