1. Start
 2. /
 3. Historie sukcesów
 4. /
 5. Historia sukcesu – Klient działający w branży...

Historia sukcesu – Klient działający w branży
transportowej

Opis sytuacji finansowej Klienta:

Klient prowadzący działalność gospodarczą w branży transportowej, zajmujący się dodatkowo jazdami testowymi dla polskich producentów specjalistycznych zabudów ciężarowych.

 • W związku ze znacznym wzrostem cen paliwa oraz załamaniem w branży przedsiębiorca utracił płynność finansową.
 • Klient borykał się z zajęciami rachunków bankowych w związku z zaległościami wobec podmiotów publicznoprawnych oraz zakładów
  ubezpieczeń.
 • Przedsiębiorca był zagrożony wypowiedzeniem kluczowych umów w postaci leasingów oraz kredytów.
 • W odpowiedzi na problemy przedsiębiorca podjął wewnętrzne działania – zredukował zatrudnienie oraz zreorganizował strukturę współpracy.

Data otwarcia postępowania:

24.05.2023 r.

R

Data zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli:

23.08.2023 r.

|

Sygnatura postępowania:

WA1M/GRz-nu/193/2023

Liczba wierzycieli biorących udział w postępowaniu:

5 wierzycieli zgrupowanych w 3 grupach, wyodrębnionych wg kryterium zabezpieczenia i wartości wierzytelności.

Suma wierzytelności na dzień otwarcia postępowania:

338 998,88 zł

Suma rat i kosztów miesięcznych przed postępowaniem:

35 270,00 zł

Suma wszystkich umorzeń w saldzie zadłużenia:

41 392,43 zł

Progresywna rata układowa po restrukturyzacji:

14 051,09 zł – 11 726,67 zł

Zastosowane rozwiązania prawne:

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Korzyści Klienta:

 • Natychmiastowe wstrzymanie egzekucji i uwolnienie rachunków bankowych.
 • Rozłożenie ciążących na Kliencie zobowiązań na dogodne raty ustalone z wierzycielami.
 • Szybkie zawarcie układu od momentu otwarcia postępowania (niecałe 3 miesiące).
 • Dzięki zawarciu układu Klient mógł skupić się na dalszym prowadzeniu działalności i skorzystać na wzrostowych tendencjach na rynku transportowym.
 • Układ został prawomocnie zatwierdzony przez sąd.

Zapraszamy do współpracy

Postępowanie restrukturyzacyjne odpowiedzią na Twoje problemy

  Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

  Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

  Rodzaj działalności
  Kwota zadłużenia

  Zostaw kontakt

  Imię*
  Numer telefonu*
  Adres e-mail*

  close-link

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link