1. Start
 2. /
 3. Historie sukcesów
 4. /
 5. Historia sukcesu – Klient działający w branży...

Historia sukcesu – Klient działający w branży budowlanej

Opis sytuacji finansowej Klienta:

 • Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w branży budowlanej specjalizujący się we wznoszeniu budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
 • Problemy ze stabilnością finansową Klienta rozpoczęły się wskutek ograniczeń nałożonych w okresie pandemii COVID-19.
 • Mimo trudności Klient kontynuował realizację kontraktów, jednakże gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych i instalacyjnych trwale zaburzył jego płynność finansową.
 • Klient posiadał wysokie saldo zobowiązań wynikające z zaciągniętych kredytów hipotecznych przeznaczonych na działalność operacyjną oraz faktur za materiały budowlane.
 • W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie Klient dokonał reorganizacji zatrudnienia.

Data otwarcia postępowania:

08.02.2024 r.

R

Data zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli:

29.04.2024 r.

|

Sygnatura postępowania:

KR1S/GRz-nu/39/2024

Liczba wierzycieli biorących udział w postępowaniu:

17 wierzycieli w 7 grupach, wyodrębnionych według kryterium przedmiotowego oraz wysokości wierzytelności.

Suma wierzytelności na dzień otwarcia postępowania:

1 389 436,64 zł

Suma rat i kosztów miesięcznych przed postępowaniem:

24 392,50 zł

Suma wszystkich umorzeń w saldzie zadłużenia:

239 368,846 zł
+ koszty egzekucyjne 50k

Progresywna rata układowa po restrukturyzacji:

10 500,00 zł

Zastosowane rozwiązania prawne:

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Korzyści Klienta:

 • Klient uzyskał natychmiastową ochronę przed wypowiedzeniem kluczowych dla jego działalności umów.
 • Wysoka redukcja zatrudnienia wypracowana z wierzycielami pozwala mu na bieżącą spłatę zobowiązań a także prowadzenie działalności.
 • Układ z wierzycielami został zawarty w ciągu niecałych trzech miesięcy.
 • Zobowiązania Klienta zostały rozłożone na 55 miesięcy w stałej racie.
 • Układ obecnie czeka na jego zatwierdzenie przez sąd.

Zapraszamy do współpracy

Postępowanie restrukturyzacyjne odpowiedzią na Twoje problemy

  Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

  Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

  Rodzaj działalności
  Kwota zadłużenia

  Zostaw kontakt

  Imię*
  Numer telefonu*
  Adres e-mail*

  close-link

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link