Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. CEIDG – rejestracja krok po kroku. Instrukcja...

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czyli CEIDG to rejestr dedykowany osobom fizycznym, które chcą rozpocząć prowadzenie własnego biznesu. Wpis do tego rejestru jest obowiązkowy. Wyjątkiem jest tylko tzw. działalność nieewidencjonowana. Co więc warto wiedzieć o rejestracji w CEIDG? 

Poniższy tekst wyjaśni Ci m.in.:

 • Jak przygotować się do rejestracji w CEIDG?
 • Jakie dane podlegają ujawnieniu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?
 • Jakie korzyści wiążą się z rejestracją w CEIDG? 

Spis treści:

 1. Jak zarejestrować się w CEIDG?
 2. Jak założyć firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 3. Korzyści z rejestracji w CEIDG
 4. CEIDG – podsumowanie i dalsze kroki

Rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej to nie lada wyznanie. Bez wątpienia jednym z ważnych etapów jest dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Bez wpisu w tym rejestrze przeważnie niemożliwe jest legalnie prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Co więc zrobić, aby wpisać swoją firmę do CEIDG? Odpowiem na to pytanie w poniższym tekście. Zapraszam do jego lektury! 

Jak zarejestrować się w CEIDG?

CEIDG – rejestracja w tym systemie jest niezbędna do rozpoczęcia działalności gospodarczej – to skrótowe określenie od pełnej nazwy „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej”. W zdecydowanej większości przypadków osoby fizyczne mające zamiar założyć i prowadzić własny biznes muszą wpisać się do CEIDG. Rejestracja w tym systemie jest na szczęście stosunkowo prosta, a wszelkie formalności można załatwić nawet bez wychodzenia z domu. Zatem… jak zarejestrować się w CEIDG? Jest kilka możliwości:

 • listownie
 • osobiście podczas wizyty w urzędzie;
 • za pośrednictwem portalu internetowego.

Rejestracja w CEIDG pozwala także na załatwienie innych formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym na:

 • uzyskanie numeru REGON, a więc na uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej;
 • uzyskanie numeru NIP, jeżeli przyszły przedsiębiorca go jeszcze nie posiada;
 • zgłoszenie firmowego rachunku bankowego do białej listy podatników VAT;
 • dokonanie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Warto podkreślić, że każdy dla kogo rejestracja w CEIDG jest obowiązkowa, ma możliwość rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej już od momentu dokonania wpisu. Poza tym dane raz zgłoszone do CEIDG mogą zostać zmienione. Obowiązek ich aktualizacji pojawia się zawsze, gdy do takiej zmiany faktycznie dojdzie. Jakie więc informacje ujawnia się w tym rejestrze?  

Zobacz również: Zamknięcie działalności gospodarczej – jak to zrobić krok po kroku?

Jak założyć firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?

Rejestracja działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem podania takich danych, jak:

 • personalia wnioskodawcy – m.in. jego imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, a także serię i numer dokumentu tożsamości;
 • nazwa firmy – w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej musi ona zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy. Poza tym nazwa firmy nie może wprowadzać w błąd, a tym samym niezbędne jest, aby odróżniała się ona od nazw firm już funkcjonujących na rynku;
 • adres siedziby firmy oraz dane kontaktowe przedsiębiorcy;
 • przedmiot działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności – chodzi tu o wybranie odpowiedniego numeru, który najlepiej oddaje to, czym będzie zajmował się przedsiębiorca;
 • sposób realizacji ubezpieczeń społecznych, co oznacza konieczność podania, czy przedsiębiorca będzie ubezpieczał się w ZUS, czy też w KRUS;
 • wybrana forma opodatkowania (skala podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek liniowy).

CEIDG zakładanie działalności gospodarczej musi uwzględniać czas na załatwienie formalności związanych z rejestracją. Jest to rejestr publiczny, do którego można się wpisać jedynie na wniosek. Tym samym CEIDG nie dokonuje wpisów z urzędu. Jakie korzyści płyną z takiego wpisu? 

Korzyści z rejestracji w CEIDG

Rejestracja w CEIDG jest obowiązkiem. Wyjątek stanowi tu prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej na podstawie art. 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców

Jednak nie ma przeszkód, aby również w tym przypadku zarejestrować się w CEIDG. Założenie firmy staje się zaś obowiązkowe w miesiącu, w którym przychód z działalności nieewidencjonowanej przekroczył poziom 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Właściwie zawsze, nawet gdy nie ma takiego obowiązku, warto zarejestrować firmę w CEIDG. Z faktem tym wiążą się następujące korzyści:

 • ujawnienie faktu prowadzenia działalności, co ma duże znaczenie zwłaszcza dla potencjalnych kontrahentów przedsiębiorcy;
 • „zastrzeżenie” firmy – nazwy przedsiębiorstw, które powstaną po wpisie do CEIDG, nie będą mogły kopiować nazwy już ujawnionej dla danego rynku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • zapewnienie legalności funkcjonowania biznesu. 

CEIDG – rejestracja pozostaje niezbędna do osiągnięcia tego skutku – pozwala jasno ustalić, komu spośród osób fizycznych przysługuje status przedsiębiorcy, który pozwala korzystać z szeregu korzystnych regulacji Prawa przedsiębiorców. Należą do nich m.in. następujące zasady:

 • przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa;
 • przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa;
 • organ kieruje się w swoich działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów;
 • jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, organ rozstrzyga je na korzyść przedsiębiorcy;
 • jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ;
 • organ bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym;
 • organ, w zakresie swojej właściwości, udziela przedsiębiorcy informacji o warunkach podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej.

Bez posiadania wpisu w CEIDG korzystanie z tych rozwiązań prawnych jest praktycznie niemożliwe.

Przeczytaj także: Jak wybrać najlepszy układ ratalny ZUS dla swoich potrzeb?

CEIDG – podsumowanie i dalsze kroki

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to rejestr publiczny, w którym ujawnia się dane przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Rejestr ten obejmuje nie tylko dane osobowe przedsiębiorców, ale również nazwy ich firm czy adresy siedzib. Rejestracja w CEIDG jest możliwa zarówno tradycyjnie, jak i za pomocą specjalnej strony internetowej. Kiedy formalności związane z rejestracją zostaną dopełnione, przedsiębiorca może rozpocząć prowadzenie swojego biznesu. Jest to tak naprawdę najważniejszy z dalszych kroków, jakie powinno się wykonać po rejestracji w Centralnej Ewidencji. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link